παράταση αδειών οδήγησης

Νέα τρίμηνη παράταση ισχύος διπλωμάτων και Π.Ε.Ι

Τρίμηνη παράταση δόθηκε από το υπ. Μεταφορών για άδειες οδήγησης για Π.Ε.Ι. και για τις άδειες άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών.
νέες πολύμηνες παρατάσεις αδειών και ΠΕΙ

Νέες πολύμηνες παρατάσεις αδειών και ΠΕΙ για οδήγηση στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Νέες παρατάσεις για διπλώματα και ΠΕΙ που λήγουν δόθηκαν από το Υπουργείο Μεταφορών, στο πλαίσιο σχετικού ευρωπαϊκού κανονισμού και ισχύουν τα

Οι νέες παρατάσεις αδειών οδήγησης και Π.Ε.Ι.

Παρατείνεται η ισχύς των αδειών οδήγησης, Π.Ε.Ι., των αδειών άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών και Δ.Ε.Ε. (Δελτίων Εκπαίδευσης

Παράταση αδειών

Με νεότερη εγκύκλιο του υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών, Γιάννη Κεφαλογιάννη, παρατείνεται μέχρι 14 Δεκεμβρίου η ισχύς των αδειών οδήγησης, των Π.Ε

7μηνη παράταση για άδειες οδήγησης και Π.Ε.Ι.

Παρατείνονται για επτά (7) μήνες οι άδειες οδήγησης, καθώς και τα Πιστοποιητικά Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.) με ημερομηνία εντός του χρονικού

Φίλτρα