Τροχοί & TIR

Νέα τρίμηνη παράταση ισχύος διπλωμάτων και Π.Ε.Ι

Τρίμηνη παράταση δόθηκε από το υπ. Μεταφορών για άδειες οδήγησης για Π.Ε.Ι. και για τις άδειες άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών. Συγκεκριμένα, παρατείνεται για τρεις (3) μήνες η ισχύ
Τετάρτη 18/08/2021 - 16:11
Κοινοποίηση στα Social Media

Τρίμηνη παράταση δόθηκε από το υπ. Μεταφορών για άδειες οδήγησης για Π.Ε.Ι. και για τις άδειες άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών.

Συγκεκριμένα, παρατείνεται για τρεις (3) μήνες η ισχύς των:

Αδειών οδήγησης και των Πιστοποιητικών Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.), για οδήγηση αποκλειστικά και μόνο εντός της ελληνικής επικράτειας:

- με ημερομηνία λήξης (αναγραφόμενη στο έντυπο) εντός του χρονικού διαστήματος από την 1η Ιουλίου 2021 έως και την 30ή Σεπτεμβρίου 2021

- των οποίων η καταληκτική ημερομηνία ισχύος, μετά την παράτασή της με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/267 και την με αριθμό πρωτ. Δ30/Α3/51508/26-02-2021 εγκύκλιος του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών, βρίσκεται εντός του προαναφερθέντος χρονικού διαστήματος.

Σημειώνεται ότι η παραπάνω εγκύκλιος της 26/2/21 παρέτεινε για δέκα μήνες την ισχύ των αδειών οδήγησης με ημερομηνία λήξης (αναγραφόμενη στο έντυπο) εντός του χρονικού διαστήματος από την 1η Σεπτεμβρίου 2020 έως και την 30ή Ιουνίου 2021, για οδήγηση στο έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, παρέτεινε την ισχύ των αδειών οδήγησης, των οποίων η καταληκτική ημερομηνία ισχύος, βρίσκονταν εντός του χρονικού διαστήματος από την 1η Σεπτεμβρίου 2020 έως και την 30ή Ιουνίου 2021, για έξι (6) μήνες ή έως την 1η Ιουλίου 2021, ανάλογα με το ποια ημερομηνία είναι μεταγενέστερη, για οδήγηση στο έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Επίσης, με την τελευταία εγκύκλιο της 18/08/21, παρατείνεται για τρεις μήνες η ισχύς των Αδειών άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών:

- με ημερομηνία λήξης εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος

- των οποίων η καταληκτική ημερομηνία ισχύος, μετά την παράτασή της με την παραπάνω εγκύκλιο, βρίσκεται εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος.

Να υπενθυμίσουμε ότι παρέχεται η δυνατότητα υποβολής της αίτησης ανανέωσης Π.Ε.Ι. οποιαδήποτε ημερομηνία επιθυμεί ο κάτοχος, εφόσον έχει ολοκληρωθεί η παρακολούθηση του προγράμματος περιοδικής κατάρτισης. Ως έναρξη ισχύος του νέου Π.Ε.Ι. τίθεται η ημερομηνία:

- λήξης του προηγούμενου Π.Ε.Ι. (παραταθέντος ή μη), σε περίπτωση ολοκλήρωσης του προγράμματος περιοδικής κατάρτισης έως έξι (6) μήνες πριν τη λήξη ισχύος του προηγούμενου Π.Ε.Ι.

- της βεβαίωσης επιτυχούς παρακολούθησης του προγράμματος περιοδικής κατάρτισης, σε περίπτωση ολοκλήρωσης του προγράμματος μετά από την ημερομηνία λήξης ισχύος του προηγούμενου Π.Ε.Ι. (παραταθέντος ή μη).

PreviousNext