Τροχοί & TIR

Προβληματίζει το κριτήριο πρόσληψης εργαζομένου για την ενίσχυση των ΤΕΟΜ

Την αδυναμία πολλών τουριστικών επιχειρήσεων να ενταχθούν στο πρόγραμμα ενίσχυσης εξαιτίας του κριτηρίου απασχόλησης εργαζομένου επισημαίνει η ΓΕΠΟΕΤ. Με επιστολή της προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Υπο
Πέμπτη 03/06/2021 - 14:19
Κοινοποίηση στα Social Media

Την αδυναμία πολλών τουριστικών επιχειρήσεων να ενταχθούν στο πρόγραμμα ενίσχυσης εξαιτίας του κριτηρίου απασχόλησης εργαζομένου επισημαίνει η ΓΕΠΟΕΤ.

Με επιστολή της προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Υπουργό Τουρισμού και Υφυπουργό Ανάπτυξης η ΓΕΠΟΕΤ ζητά την εξαίρεση των τουριστικών γραφείων και λεωφορείων από το κριτήριο απασχόλησης εργαζόμενου στο εξαγγελθέν πρόγραμμα ενίσχυσης του τουρισμού.

Αναλυτικότερα, η ΓΕΠΟΕΤ εστιάζει στην προϋπόθεση ότι κριτήριο ένταξης μιας τουριστικής επιχείρησης στο πρόγραμμα στήριξης αποτελεί μεταξύ άλλων η ύπαρξη «..Προσωπικού έτους 2019 τουλάχιστον ίσο με 1 Ετήσια Μονάδα Εργασίας (ΕΜΕ) μισθωτής εργασίας» και εξηγεί στη συνέχεια:

«Τυχόν ενεργοποίηση αυτού του κριτηρίου θα έχει ως αποτέλεσμα την αδυναμία ένταξης στο πρόγραμμα μεγάλου αριθμού μικρών, οικογενειακών τουριστικών γραφείων και Τουριστικών Επιχειρήσεων Οδικών Μεταφορών –ΤΕΟΜ, οδηγώντας σε απώλεια της οικονομικής στήριξης.

Συγκεκριμένα, αρκετά τουριστικά γραφεία ανά την επικράτεια και ιδιαίτερα στην περιφέρεια είναι μικρές ατομικές επιχειρήσεις στις οποίες εργάζεται ο ιδιοκτήτης και τα μέλη της οικογένειάς του, χωρίς να υφίσταται η υποχρέωση αυτά να τα ασφαλίζει. Ως αποτέλεσμα δεν καλύπτουν το κριτήριο απασχόλησης προσωπικού ίσου με 1 Ετήσια Μονάδα Εργασίας (ΕΜΕ) μισθωτής εργασίας. Αντίστοιχα, οι Τουριστικές Επιχειρήσεις Οδικών Μεταφορών –ΤΕΟΜ αποτελούν εξ ορισμού ιδιάζουσα περίπτωση επιχείρησης, όπου επιχείρηση θεωρείται το ίδιο το λεωφορείο και ο ιδιοκτήτης της είναι και ο οδηγός του λεωφορείου. Και σε αυτή την περίπτωση κατά κανόνα δεν απασχολείται επιπλέον προσωπικό πέραν του ιδιοκτήτη, με εξαίρεση περιπτώσεις ΤΕΟΜ που διαθέτουν περισσότερα του ενός τουριστικά λεωφορεία και μόνο τότε απασχολούν επιπλέον προσωπικό ως οδηγoύς».

Καταλήγοντας, η ΓΕΠΟΕΤ τονίζει:

«Κύριοι Υπουργοί, θα είναι άδικο να χάσουν τα μικρά οικογενειακά τουριστικά γραφεία και οι επιχειρήσεις ΤΕΟΜ την οικονομική στήριξη που με τόσο κόπο όλοι σας και όλοι μας αγωνιστήκαμε να θεσμοθετήσουμε, καθώς είναι αυτές που τη χρειάζονται περισσότερο. Ως εκ τούτου, ζητούμε να εξαιρεθούν από το κριτήριο ύπαρξης προσωπικού έτους 2019 τουλάχιστον ίσο με 1 Ετήσια Μονάδα Εργασίας (ΕΜΕ) μισθωτής εργασίας οι επιχειρήσεις αυτές».

Πηγή: ΓΕΠΟΕΤ

PreviousNext