Τέσσερα χρόνια μετά τη δημοσίευση του αναπτυξιακού νόμου 3299/04 που προβλέπει την επιδότηση εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον ευρύτερο χώρο των μεταφορών και της εφοδιαστικής αλυσίδας καθορίζονται οι προδιαγραφές και οι προϋποθέσεις για την εξειδίκευση των επενδυτικών σχεδίων των μεταφορικών ή και εμπορικών επιχειρήσεων, υπό ενιαίο φορέα, για τη δημιουργία υποδομών αποθήκευσης, συσκευασίας και τυποποίησης καθώς και κλειστών χώρων στάθμευσης φορτηγών οχημάτων.
Πρόκειται δηλαδή για τα κίνητρα που παρέχονται όταν συνεργάζονται ως ένας ενιαίος φορέας μεταφορικές και εμπορικές εταιρείες με σκοπό τη δημιουργία εμπορευματικού σταθμού.
Στο ΤΡΟΧΟΙ & TIR που κυκλοφορεί διαβάστε τι προβλέπει η πρόσφατη απόφαση