Ακόμα ένα STOP στις άδειες ΦΔΧ

Τουλάχιστον μέχρι τέλος του χρόνου άδειες ΔΧ δεν χορηγούνται σύμφωνα με απόφαση του υπουργού ΜΕ Κωστή Χατζηδάκη και σε συνέχεια νεώτερης έρευνας που αναφέρει ότι το τονάζ των φορτηγών είναι περισσότερο από το μεταφορικό έργο. Αυτό ισχύει, τόσο για τα καυσιμάδικα, όσο και για τα ΦΔΧ κοινού φόρτου και ψυγεία.

Συγκεκριμένα για τα καυσιμάδικα η υπουργική απόφαση αναφέρει ότι:

Δεν απαιτείται η χορήγηση νέων αδειών φορτηγών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσης Υγρών Καυσίμων - Θερμής Ασφάλτου για το έτος 2008, δεδομένου ότι το σύνολο των κυκλοφορούντων φορτηγών αυτοκινήτων της κατηγορίας αυτής είναι μεγαλύτερο από το σύνολο των αναγκαίων φορτηγών αυτοκινήτων, σύμφωνα με στοιχεία σχετικής έρευνας (τα οποία αναφέρονται στο Τ&Τ που κυκλοφορεί) και της συνεχούς εισόδου νέων Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτων».

ΦΔΧ κοινού φόρτου κ.ά.

Επίσης με ταυτόχρονη απόφαση, δεν χορηγείται καμία άδεια δημοσίας για το 2008 και συγκεκριμένα η απόφαση αναφέρει ότι:

δεν απαιτείται η χορήγηση νέων αδειών φορτηγών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσης για το έτος 2008, δεδομένου ότι το σύνολο των κυκλοφορούντων φορτηγών αυτοκινήτων είναι μεγαλύτερο από το σύνολο των αναγκαίων φορτηγών αυτοκινήτων σύμφωνα με στοιχεία σχετικής έρευνας (τα οποία αναφέρονται στο Τ&Τα που κυκλοφορεί) και της συνεχούς εισόδου νέων ΦΙΧ αυτοκινήτων.