Διευρύνεται το μεταφορικό έργο των Γερανοφόρων ΦΔΧ

Επανακαθορίστηκε το μεταφορικό έργο των γερανοφόρων ΦΔΧ αυτοκινήτων και διευρύνεται, ιδιαίτερα μάλιστα αν το αυτοκίνητο φέρει ρυμούλκα ή επικαθήμενο (ημιρυμουλκούμενο), ενώ ορίζεται με σαφήνεια πλέον η σχέση βάρους γερανού με το απόβαρο του φορτηγού περιλαμβανομένων και των διαφόρων εξαρτημάτων και βοηθητικών μηχανισμών (ΜΑΜΦΟ).

Φυσικά, αυξάνουν οι δηλώσεις και τα δικαιολογητικά που πρέπει να κατατίθενται στο μηχανολογικό για έγκριση, ενώ και τα ΚΤΕΟ θα κόβουν το γερανοφόρο αν λείπουν πιστοποιήσεις ή κι όταν έχουν λήξει.

Όπως είπαμε, το μεταφορικό έργο διευρύνεται, αλλά, όπως έχει γράψει και στο παρελθόν το περιοδικό ΤΡΟΧΟΙ & TIR με αφορμή τη νέα νομοθεσία για τις εταιρείες παροχής οδικής βοήθειας, η διεύρυνση αυτή του μεταφορικού έργου των ΦΔΧ γερανοφόρων, στοχεύει να δημιουργήσει ίσες ευκαιρίες και στους μεταφορείς που θέλουν να δραστηριοποιηθούν στις μεταφορές αυτοκινήτων από τους δρόμους (με βλάβη, χτυπημένα κ.λπ.) σε συνεργασία με εταιρείες οδικής βοήθειας.

Όλη την υπουργική απόφαση για την τοποθέτηση του γερανού και την πιστοποίηση καθώς και τα καινούργια γερανοφόρα και το μεταφορικό έργο θα τη βρείτε στο Τ&Τ που κυκλοφορεί.