Σε μια πλήρη ανάλυση των διατάξεων του ν.4070/12 για τη χορήγηση αδειών ταξί προχώρησε το Υπ. ΥπΜεΔι παραθέτοντας και όλες τις αναγκαίες διευκρινήσεις που οφείλουν να γνωρίζουν όσοι ενδιαφέρονται για την απόκτηση της άδειας. Πώς καθορίζεται ο μέγιστος αριθμός αδειών ανά έδρα, τι γίνεται με τη σύσταση Εταιρειών και συνεταιρισμών, τα τεχνικά χαρακτηριστικά αυτοκινήτων και η απόσυρση, η χορήγηση ή ανανέωση ειδικής άδειας Ε.Δ.Χ αυτοκινήτου, η ανάκληση αδειών ταξί και οι πειθαρχικές ποινές, η διαδικασία χορήγησης νέων αδειών κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ αυτοκινήτων, οι προϋποθέσεις των ενδιαφερομένων, η μεταβατική περίοδος και η πρώτη εφαρμογή του νόμου αναλύονται στο τεύχος Ιουνίου. Παράλληλα αναλύεται και η διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται από την αρμόδια υπηρεσία της κάθε περιφέρειας προκειμένου να προβεί σε χορήγηση αδειών. Έτσι, στο κείμενο που δημοσιεύεται στο τεύχος που κυκλοφορεί δίδεται η σωστή ερμηνεία και ανάλυση του κάθε άρθρου του ν.4070/12 και όλες οι σχετικές πληροφορίες για την εφαρμογή του. Επειδή μάλιστα γίνονται συχνές αναφορές στα άρθρα του ν.4070/12 υπενθυμίζουμε ότι αυτός διαμορφώθηκε στο ΦΕΚ 82/Α/12 και μπορείτε να τον κατεβάσετε από εδώ