Τροχοί & TIR

Ελεύθερο το μικτό των Νομαρχιακών

Με γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ) καταργείται ο περιορισμός των 8 τόνων στα νομαρχιακά ΦΔΧ τα οποία είναι πλέον ελεύθερα να αντικατασταθούν με βαρύτερα έως και 40 τόνους και να πραγματοποιούν εθνικές και διεθνείς μεταφορές.
Τετάρτη 01/08/2012 - 00:00
Κοινοποίηση στα Social Media

Με γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ) καταργείται ο περιορισμός των 8 τόνων στα νομαρχιακά ΦΔΧ τα οποία είναι πλέον ελεύθερα να αντικατασταθούν με βαρύτερα έως και 40 τόνους και να πραγματοποιούν εθνικές και διεθνείς μεταφορές.

Κατά συνέπεια, κάθε μεταφορέας (πρώην) νομαρχιακών μεταφορών, ο οποίος αποκτά άδεια άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα εθνικών ή εθνικών/διεθνών μεταφορών, μπορεί να αντικαταστήσει το (πρώην) νομαρχιακό ΦΔΧ του με άλλο, μεγαλύτερου μικτού βάρους που υπερβαίνει το ανώτατο όριο των οκτώ τόνων που υπήρχε στην προϊσχύουσα νομοθεσία, ταξινομώντας το ως ΦΔΧ εθνικών ή εθνικών/διεθνών μεταφορών ανάλογα.

Στο ΤΡΟΧΟΙ & TIR Αυγούστου που κυκλοφορεί δημοσιεύουμε τη σχετική απόφαση, εξηγούμε τι σημαίνει η αύξηση του τονάζ στην πράξη και παρουσιάζουμε την άποψη των σωματίων ΠΟΕΜΙΦΑ, ΠΣΧΕΜ και ΣΙΕΦΑΝΑ για τη συγκεκριμένη απόφαση σε ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ.

PreviousNext