Ο γνωστός και ειδικευμένος στις αυτοκινητοφόρες κατασκευαστής ROLFO εντυπωσίασε παρουσιάζοντας μια κλειστή άμαξα για τη μεταφορά 6 επιβατικών αυτοκινήτων σε διάταξη τρία πάνω – τρία κάτω. Στην πράξη, τα 4 οχήματα (δύο πάνω – δύο κάτω) βρίσκονται στο τμήμα πίσω από τον άξονα του τράκτορα, ενώ τα άλλα δύο (ένα πάνω – ένα κάτω) βρίσκονται στο μπροστινό τμήμα της άμαξας που βρίσκεται πάνω στον τράκτορα. Προσφέρεται για μεταφορές οχημάτων προστατευόμενων από το πέταγμα μικροαντικειμένων, αλλά και για εμπιστευτικές μεταφορές προσωπικών οχημάτων.