Σαρωτικές αλλαγές επέρχονται στις διεθνείς τακτικές επιβατικές μεταφορές με λεωφορεία με απόφαση του ΥΠ.ΑΝ.ΥΠ σύμφωνα με την οποία τροποποιούνται οι ισχύοντες μέχρι σήμερα όροι χορήγησης αδειών, επέρχεται σαφής διάκριση μεταξύ των τακτικών γραμμών με χώρες της ΕΕ και με τις χώρες εκτός κοινότητας.

Ιδιαίτερα οι γραμμές προς τρίτες χώρες, όπως είναι η Αλβανία, η Τουρκία, Σκόπια κ.α. ανοίγουν παράθυρο δραστηριοποίησης των τουριστικών γραφείων (περιλαμβανομένων εκείνων που ανήκουν στις ΚΤΕΛ ΑΕ) και εδρεύουν στις περιφέρειες της χώρας που συνορεύουν με τις παραπάνω τρίτες χώρες. Ταυτόχρονα, οι επιχειρήσεις που μέχρι σήμερα διεξάγουν τακτικές γραμμές προς τις τρίτες χώρες καλούνται να συμμορφωθούν με τις διατάξεις της νέας απόφασης, αν και οι άδειές τους διατηρούνται σε ισχύ μέχρι 30/6/2013.

Το βασικό πλεονέκτημα που αποκτούν τα ελληνικά τουριστικά γραφεία με έδρα τις όμορες με τις τρίτες χώρες περιφέρειες π.χ. Ιωάννινα, είναι ότι αυτά θα μπορούν να συνδέουν τις περιφερειακές πόλεις – πρωτεύουσες των νομών με τις αντίστοιχες πόλεις – πρωτεύουσες νομών π.χ. της Αλβανίας ενώ όσοι έχουν τακτικές γραμμές μεταξύ Ελλάδας και Αλβανία θα συνεχίσουν να συνδέουν μόνο τις πρωτεύουσες των γειτονικών χωρών (π.χ. Τίρανα, Σκόπια) με περιοχές που βρίσκονται εντός των ορίων της περιφέρειας Αττικής και της Θεσσαλονίκης δηλαδή με γραμμές π.χ. Αθήνα – Τίρανα, αλλά όχι Αθήνα – Δυρράχιο, εκτός βέβαια κι προσαρμοστούν στα προβλεπόμενα στη νέα απόφαση, τα κυριότερα σημεία της οποίας παραθέτουμε στο τεύχος Νοεμβρίου που κυκλοφορεί.