Τροχοί & TIR

Νέα ρύθμιση οφειλών προς ΟΑΕΕ

Νέα δυνατότητα ρύθμισης των ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών εισφορών δίνεται στους ασφαλισμένους του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών ΟΑΕΕ με τη διάταξη του άρθρου 3 του Ν. 4087/2012 (ΦΕΚ 196/ΤΑ/16-10-2012), με την προϋπόθεση ότι δεν έχουν σε ισχύ ενεργή ρύθμιση, όπως διευκρινίσθηκε από τον Οργανισμό. Η ρύθμιση αφορά οφειλόμενες έως 30/6/2012 ασφαλιστικές εισφορές, με ευνοϊκούς όρους, απαλλαγή από τέλη καθυστέρησης μέχρι και 100%, αναστολή αναγκαστικών μέτρων κ.λπ., επιλέγοντας είτε προσωρινό διακανονισμό, είτε νέα ρύθμιση.
Πέμπτη 01/11/2012 - 12:29
Κοινοποίηση στα Social Media

Νέα δυνατότητα ρύθμισης των ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών εισφορών δίνεται στους ασφαλισμένους του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών ΟΑΕΕ με τη διάταξη του άρθρου 3 του Ν. 4087/2012 (ΦΕΚ 196/ΤΑ/16-10-2012), με την προϋπόθεση ότι δεν έχουν σε ισχύ ενεργή ρύθμιση, όπως διευκρινίσθηκε από τον Οργανισμό.
Η ρύθμιση αφορά οφειλόμενες έως 30/6/2012 ασφαλιστικές εισφορές, με ευνοϊκούς όρους, απαλλαγή από τέλη καθυστέρησης μέχρι και 100%, αναστολή αναγκαστικών μέτρων κ.λπ., επιλέγοντας είτε προσωρινό διακανονισμό, είτε νέα ρύθμιση.

PreviousNext