Και δεν απαιτείται άδεια οδικού μεταφορέα, ούτε ΑΟΜ

Σύμφωνα με διευκρινήσεις της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών, ο δημόσιος, δημοτικός ή κοινοτικός υπάλληλος στον οποίο περιέρχεται φορτηγό δημοσίας χρήσης (Φ.Δ.Χ.) λόγω κληρονομίας ή γονικής παροχής, δεν απαιτείται να πληροί τις προϋποθέσεις για την πρόσβαση στο επάγγελμα του οδικού μεταφορέα σύμφωνα με τον κανονισμό 1071/2009 ούτε τις προϋποθέσεις για την άσκηση της δραστηριότητας των οδικών εμπορευματικών μεταφορών με φορτηγά δημοσίας χρήσης των άρθρων 4 και 5 του ν. 3887/2010. Με άλλα λόγια, δεν εκδίδεται ούτε άδεια οδικού μεταφορέα ούτε Άδεια Οδικών Μεταφορών (Α.Ο.Μ.) στο όνομα του υπαλλήλου.

Η διαδικασία της έκδοσης σχετικής άδειας και εκμίσθωσης του οχήματος δημοσιεύεται στο τεύχος Νοεμβρίου που κυκλοφορεί.