Από την 1η Ιανουαρίου 2014 απαγορεύεται η κυκλοφορία, η ταξινόμηση και η μεταβίβαση των λεωφορείων, φορτηγών και ρυμουλκούμενων οχημάτων, εφόσον δεν φέρουν σύστημα αντιεμπλοκής κατά την πέδηση (ABS).

Αυτό αποφάσισε το Δ' Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας με την υπ' αριθμ. 3283/2012 απόφασή του, απορρίπτοντας την προσφυγή της Πανελλαδικής Ένωσης Εισαγωγέων Αυτοκινήτων, καθώς και εισαγωγέων και εμπόρων μεταχειρισμένων οχημάτων.

Η Ένωση ζητούσε από το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο να ακυρωθεί απόφαση του υπουργού Μεταφορών, η οποία αφορούσε τα μεταχειρισμένα οχήματα ορισμένων κατηγοριών (Μ2, Μ3, Ν2, Ν3, Ο3 και Ο4) τα οποία εισήχθησαν μετά τις 11.9.2003 από χώρες της ΕΕ. Τα οχήματα αυτά θα μπορούν πάντως να κυκλοφορούν στην Ελλάδα εφόσον τοποθετηθεί σε αυτά σύστημα ABS και υπάρχει σχετική βεβαίωση του ΚΤΕΟ.

Σύμφωνα με τους συμβούλους Επικρατείας, οι περιορισμοί δικαιολογούνται από λόγους γενικού συμφέροντος, αφού αποβλέπουν στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας. Οι δικαστές απέρριψαν τον ισχυρισμό των εισαγωγέων ότι το μέτρο αυτό δεν εφαρμόζεται σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Όπως έκρινε το ΣτΕ, το γεγονός ότι ένα κράτος θεσπίζει λιγότερο αυστηρές προϋποθέσεις κυκλοφορίας των οχημάτων από ότι ένα άλλο δεν σημαίνει ότι παραβιάζεται η αρχή της αναλογικότητας. Ακόμη, οι δικαστές απέρριψαν τον ισχυρισμό ότι απειλείται η περιουσία των κατόχων, καθώς οι ιδιοκτήτες μπορούν να εγκαθιστούν σύστημα ABS και να κυκλοφορούν ελεύθερα.

Υπενθυμίζεται ότι η υποχρέωση για ABS από 1-1-2014 αφορά στα φορτηγά πάνω από 3,5 τόνους, στα ρυμουλκούμενα επίσης πάνω από 3,5 τόνους και στα λεωφορεία.Εξαιρούνται της τοποθέτησης οχήματα κοινού φόρτου με χαρακτηρισμένο σύστημα πέδησης ως «αμιγώς υδραυλικό» και επιτρέπεται να κυκλοφορούν μετά την 1-1-2014 χωρίς την υποχρέωση τοποθέτησης τέτοιου συστήματος (ABS). Τέλος, τα οχήματα μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (βυτιοφόρα καυσίμου κλπ), χαρακτηρισμένα ως οχήματα ADR, υποχρεούνται επιπροσθέτως να φέρουν ABS σε ημερομηνίες που ορίζονται από την οδηγία του ADR .