Στο ΤΡΟΧΟΙ & TIR Οκτωβρίου που κυκλοφορεί στα περίπτερα παρουσιάζουμε τα βασικότερα σημεία της συμφωνίας ATP έχοντας ενσωματώσει τις τροποποιήσεις και προσθήκες των πρόσφατων εθνικών και κοινοτικών αποφάσεων, με σκοπό να ενημερώσουμε τους χιλιάδες ιδιοκτήτες φορτηγών είτε ΦΔΧ είτε ΦΙΧ που μεταφέρουν ευπαθή προϊόντα, τρόφιμα και υγρά τρόφιμα. Επιπλέον στο ΤΡΟΧΟΙ & TIR Οκτωβρίου που κυκλοφορεί αναφερόμαστε και σε ορισμένα βασικά τεχνικά θέματα που έχουν να κάνουν με τις πιστοποιήσεις των εξοπλισμών (θαλάμων και ψυκτικών μηχανημάτων) εξηγούμε τις υποχρεώσεις των ιδιοκτητών αυτών των οχημάτων στον τομέα των θερμοκρασιών και της παρακολούθησης αυτών, και δίνουμε χρήσιμες συμβουλές προς τους μεταφορείς ευπαθών τροφίμων.