Θα είναι συνδεδεμένοι με το παγκόσμιο δορυφορικό σύστημα πλοήγησης μέσω συσκευής GPS και θα εκπέμπουν συνεχώς αντιπροσωπευτικό σήμα της ταχύτητας του οχήματος, της διανυόμενης απόστασης και κάθε στάσης ή εκκίνησης που θα κάνει. Το ίδιο σήμα θα λαμβάνεται από τις ελεγκτικές αρχές οι οποίες θα μπορούν ταυτόχρονα να παρακολουθούν δεκάδες οχήματα, να εντοπίζουν αυτά που σημειώνουν παράβαση και να ειδοποιούν αμέσως τον πλησιέστερο σταθμό ελέγχου. Περισσότερες πληροφορίες στο ΤΡΟΧΟΙ & TIR Ιανουαρίου που κυκλοφορεί.