Πλήγμα στην αγορά των Λεωφορείων για τα ΚΤΕΛ

Τετ, 01/06/2016 - 01:01

Ασύμφορη για τους λεωφορειούχους – μετόχους των ΚΤΕΛ αποβαίνει η ξαφνική αλλαγή των συντελεστών απόσβεσης των αγοραζόμενων λεωφορείων από το 16% που ίσχυε στο 5% όπως πριν λίγες μέρες καθόρισε το υπ. Οικονομικών δίνοντας – μετά από τρία χρόνια – τη δική του ερμηνεία στο νόμο 4172/2013.

Πρόκειται δηλαδή για τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 4172/2013 με τις οποίες καθορίζονται οι φορολογικές αποσβέσεις οι οποίες εκπίπτουν από το σύνολο των εσόδων από επιχειρηματικές συναλλαγές προκειμένου για τον προσδιορισμό του κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα για φορολογικές περιόδους που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2014 και μετά. Με βάση αυτές τα μέσα μαζικής μεταφοράς περιλαμβανομένων αεροσκαφών, σιδηροδρομικών συρμών, πλοίων και σκαφών αποσβένονται με συντελεστή 5%, ενώ τα μέσα μεταφοράς ατόμων αποσβένονται με συντελεστή 16%.

Κάποιοι, ωστόσο στο υπ. Οικονομικών ανέτρεξαν σε παλαιότερες νομοθεσίες (Ν. 2963/2001) και (Ν. 4199/2013) για να καταλήξουν ότι σύμφωνα με τη γραμματική (!!!) ερμηνεία των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 24 του ν. 4172/2013 όπου γίνεται ενδεικτική απαρίθμηση των μέσω μαζικής μεταφοράς που υπόκεινται σε συντελεστή απόσβεσης 5%, καθώς και του γεγονότος ότι ο ν. 4172/2013 δεν υιοθετεί μία αναλυτική ή ειδική κατηγοριοποίηση των παγίων σχετικά με τη διενέργεια φορολογικών αποσβέσεων, αφετέρου δε του συνδυασμού των αναφερομένων ως άνω διατάξεων σχετικά με την εκτέλεση μεταφοράς ατόμων από λεωφορεία δημοσίας χρήσης ενταγμένων στα ΚΤΕΛ αλλά και του χρόνου απόσυρσης αυτών, όπως αυτός προκύπτει από τις διατάξεις τις παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 2963/2001 προκύπτει ότι:

«Η απόσβεση του κόστους κτήσης των λεωφορείων δημοσίας χρήσης ενταγμένων στα ΚΤΕΛ, περιλαμβανομένου και του κόστους βελτίωσης και ανανέωσης αυτών, θα διενεργείται με τον συντελεστή απόσβεσης που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 4172/2013 για τα μέσα μαζικής μεταφοράς, ήτοι 5% ετησίως.

Οδηγείται σε γήρανση ο στόλος

Η ερμηνεία αυτή του νόμου και η καθιέρωση συντελεστή 5% αντί 16% καθιστά ασύμφορη την αγορά καινούργιου λεωφορείου ενώ, σταδιακά θα επιφέρει την αναγκαστική γήρανση του στόλου των ΚΤΕΛ με τα οποία καθημερινά διακινούνται δεκάδες χιλιάδες επιβάτες.

Για να γίνει κατανοητό από τους αναγνώστες μας, τι σημαίνει αυτή η αλλαγή, φέρνουμε σαν παράδειγμα την αγορά ενός καινούργιου λεωφορείου αξίας π.χ. 180.000 ευρώ.

Με συντελεστή 16% ο αυτοκινητιστής είχε στα έξοδά του 28.800 ευρώ το χρόνο ποσό αρκετό για να μειώσει τα κέρδη του άρα και τη φορολογία του.

Σήμερα, με το 5% το έξοδό του είναι 9.000 ευρώ, άρα θα εμφανίσει σημαντικά αυξημένα κέρδη προς φορολογία.

Πέρα όμως από το φορολογικό αυτό όφελος, με το συντελεστή του 16% ο αυτοκινητιστής σε 6,5 περίπου χρόνια έκανε απόσβεση και μπορούσε να αντικαταστήσει το λεωφορείο του, δίδοντας στη μεταπώληση ένα σχετικά καλό μεταχειρισμένο δηλαδή με καλή τιμή μεταπώλησης.

Τώρα για να γίνει η απόσβεση των 180.000 ευρώ με συντελεστή 5% θα χρειαστούν 20 χρόνια. Αυτό σημαίνει ότι στο δρόμο θα κυκλοφορεί για περισσότερα χρόνια ένα παλιό λεωφορείο με αρνητικό αντίκτυπο στο περιβάλλον και στην ποιότητα της μεταφοράς (ασφάλεια, άνεση κ.λ.π.) ενώ, από φορολογικής πλευράς, ο λεωφορειούχος θα πρέπει να καταβάλλει περισσότερους φόρους.

Ανάστατοι οι φορείς των ΚΤΕΛ, ζητούν από το υπ. Οικονομικών να επαναφέρει άμεσα τον συντελεστή απόσβεσης στο 16% προκειμένου να συνεχιστεί η αντικατάσταση των λεωφορείων με καινούργια και ο στόλος των ΚΤΕΛ να παραμείνει σύγχρονος.

Μανώλης Αγριμανάκης