Τι χρηματοδοτεί το νέο πρόγραμμα στον τομέα της Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Διαβάστε αναλυτικά για τις επιλέξιμες δράσεις του προγράμματος στο πλαίσιο της εφοδιαστικής αλυσίδας στη σελίδα 103 του τεύχους Σεπτεμβρίου που κυκλοφορεί

Η ενίσχυση επιχειρήσεων της εφοδιαστικής αλυσίδας περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα «Αναβάθμιση υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων του τομέα υπηρεσιών» συνολικού προϋπολογισμού 50 εκ. ευρώ.

Η χρηματοδότηση των επενδυτικών σχεδίων καλύπτει το 40% των επιλέξιμων δαπανών και προσαυξάνεται κατά 10%, φτάνοντας στο 50% στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού. Η διάρκεια υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων θα ορίζεται μεταξύ 18 έως 24 μηνών.

Διαβάστε αναλυτικά για τις επιλέξιμες δράσεις του προγράμματος στο πλαίσιο της εφοδιαστικής αλυσίδας στη σελίδα 103 του τεύχους Σεπτεμβρίου που κυκλοφορεί

Θεματική Ενότητα: 
Νομοθεσία