Στα χωράφια με το Nissan Navara

Από το 2016 όταν κέρδισε το βραβείο του Διεθνούς pick up μέχρι σήμερα το Nissan Navara ξεπέρασε τις 50.000 πω- λήσεις σε όλη την Ευρώπη, ανταποκρινόμενο στις απαιτή- σεις των επαγγελματιών για σκληρή χρήση. Είχαμε την ευκαιρία να το οδηγήσουμε από την Αθήνα μέχρι τους ακτινιδεώνες του νομού Λάρισας και από εκεί σε ορεινές περιοχές του Ολύμπου καταγράφοντας βασικά χαρακτηριστικά που πρόκειται να βοη- θήσουν τον υποψήφιο αγοραστή στην τελική κρίση και επιλογή του. Ποια είναι τα δυνατά σημεία του, τι κατανάλωσ

Από το 2016 όταν κέρδισε το βραβείο του Διεθνούς pick up μέχρι σήμερα το Nissan Navara ξεπέρασε τις 50.000 πωλήσεις σε όλη την Ευρώπη, ανταποκρινόμενο στις απαιτήσεις των επαγγελματιών για σκληρή χρήση.

Είχαμε την ευκαιρία να το οδηγήσουμε από την Αθήνα μέχρι τους ακτινιδεώνες του νομού Λάρισας και από εκεί σε ορεινές περιοχές του Ολύμπου καταγράφοντας βασικά χαρακτηριστικά που πρόκειται να βοηθήσουν τον υποψήφιο αγοραστή στην τελική κρίση και επιλογή του.

Ποια είναι τα δυνατά σημεία του, τι κατανάλωση φέρνει σε μικτή διαδρομή, τι χωρητικότητα έχει η καρότσα και γενικότερα τι προσδοκίες να περιμένει από αυτό ο ιδιοκτήτης του;

Ας τα ανακαλύψουμε μαζί στο τεύχος Ιανουαρίου που κυκλοφορεί.

Στο ίδιο τεύχος: