Τις ημερομηνίες παράτασης του χρόνου υποχρέωσης διενέργειας περιοδικού τεχνικού ελέγχου οχημάτων με έδρα τους Δήμους του Νομού Λέσβου (Λέσβου, Λήμνου, Αγ. Ευστρατίου), ανακοίνωσε το υπ. Μεταφορών για την ορθή εφαρμογή σχετικής απόφασης. Συγκεκριμένα, η παράταση ισχύει:

α. Για τα βαρέα οχήματα δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης, με μικτό βάρος (Μ.Β.) άνω των 3.5 Τ, που έχουν έδρα στον Δήμο Λέσβου, ως 30-6-2018.

β. Για τα βαρέα οχήματα δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης, με μικτό βάρος (Μ.Β.) άνω των 3.5 Τ, που έχουν έδρα στους Δήμους Λήμνου και Αγ. Ευστρατίου, ως 3112-2018.

Επισημαίνεται επίσης ότι:

«Οχήματα των παραπάνω κατηγοριών (βαρέα) που μεταφέρουν επικίνδυνα εμπορεύματα (ADR), δεν απαλλάσσονται για το έτος 2018, της υποχρέωσης τεχνικού ελέγχου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και οφείλουν, με μέριμνα των ιδιοκτητών τους να ελεγχθούν μέχρι την προβλεπόμενη προθεσμία λήξης του Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου που έχουν, από ΚΤΕΟ της χώρας, στο οποίο λειτουργεί γραμμή ελέγχου βαρέων οχημάτων».

«Οχήματα των παραπάνω κατηγοριών που εκτελούν μεταφορικό έργο πολιτών, όπως Λεωφορεία ΚΤΕΛ, Τουριστικά Λεωφορεία, Σχολικά και Βαρέα Εκπαιδευτικά Οχήματα, θα συνεχίσουν να επιθεωρούνται από τις τοπικές Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών Νομού Λέσβου και θα εφοδιάζονται μετά από οπτικό έλεγχο με δελτίο καταλληλότητας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις».

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τις τοπικές Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών Λέσβου και Λήμνου στα τηλέφωνα:

Λέσβος

Ιωάννης Καλατζής/Προϊστάμενος Διεύθυνσης: 22513 53530 Αστέριος Κυλινδρέας/Προϊστάμενος Τμήματος ΚΤΕΟ: 22513 54104

Λήμνος

Ιωάννης Ελιάς / Προϊστάμενος Τμήματος: 22543 51501