Με μια εξαιρετικά δύσκολη εδαφική μορφολογία, το μακρινό μας Λάος στην Ανατολική Ασία, διεξάγει το μεγαλύτερο μέρος των Μεταφορών του με φορτηγά, τα οποία καθημερινά διασχίζουν δυσπρόσιτες εκτάσεις, πάντα φορτωμένα είτε με εμπορεύματα είτε με ανθρώπους, είτε με μικτό φορτίο. Ενδιαφέρον όμως στοιχείο που καταγράφει ο συνεργάτης του περιοδικού μας Richard Kienberger είναι οι ανεπτυγμένες στη μακρινή αυτή χώρα ιδιότυπες συνδυασμένες μεταφορές.

Ταξιδέψτε με το φακό του Richard Kienberger στο μακρινό Λάος μέσα από το τεύχος Μαΐου που κυκλοφορεί από 28/4!