Τροχοί & TIR

Όργανα διενέργειας ελέγχου διαχείρισης δελτίων TIR

Με πρόσφατη υπ. απόφαση, συμπληρώνονται οι αρμοδιότητες ελέγχου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) και ειδικότερα των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων αυτής, η οποία «δ
Κυριακή 06/05/2018 - 09:00
Κοινοποίηση στα Social Media

Με πρόσφατη υπ. απόφαση, συμπληρώνονται οι αρμοδιότητες ελέγχου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) και ειδικότερα των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων αυτής, η οποία «διενεργεί στοχευμένο οικονομικό και διαχειριστικό έλεγχο των δημοσίων υπολόγων και δημοσίων διαχειρίσεων και προβαίνει στον καταλογισμό των ευθυνόμενων καθώς και διαχειριστικό και οικονομικό έλεγχο του εξουσιοδοτημένου Οργανισμού για την έκδοση και χορήγηση δελτίων TIR και για την παροχή εγγύησης». Σύμφωνα με τα παραπάνω, οι αρμοδιότητες:

α. Διενέργειας στοχευμένου οικονομικού και διαχειριστικού ελέγχου δημοσίων υπολόγων και δημοσίων διαχειρίσεων, καθώς και ο καταλογισμός των ευθυνόμενων και

β. Διενέργειας ετήσιου τακτικού διαχειριστικού και οικονομικού ελέγχου και έκτακτου, όταν κρίνεται αναγκαίο, του εξουσιοδοτημένου Οργανισμού για την έκδοση και χορήγηση δελτίων TIR και για την παροχή εγγύησης, κατανέμονται στα αυτοτελή Τμήματα και στο Αυτοτελές Γραφείο της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων της Α.Α.Δ.Ε.

Με την παραπάνω απόφαση του διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Γιώργου Πιτσιλή ο έλεγχος της διαχείρισης των δελτίων TIR και του φορέα χορήγησης αυτών (Ο.Φ.Α.Ε.) περνά στην αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων της Α.Α.Δ.Ε. «προκειμένου να επιτευχθεί η υγιής οικονομική κατάσταση αυτού και κατά συνέπεια η διασφάλιση των εθνικών και ενωσιακών δημοσιονομικών συμφερόντων», όπως αναφέρεται στο σκεπτικό της απόφασης.

Στο ίδιο τεύχος #361

PreviousNext