Προειδοποίηση IRU για μη αύξηση του κόστους διοδίων

Διαβάστε στο τεύχος του περιοδικού ΤΡΟΧΟΙ & TIR που κυκλοφορεί στα περίπτερα τι λέει η Διεθνής Ένωση Μεταφορέων (IRU) για την αναθεώρηση της ευρωβινιέτας.

Η συζήτηση για την αναθεώρηση της ευρωβινιέτας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, είναι μια καλή ευκαιρία για τη θέσπιση ενός δίκαιου συστήματος χρέωσης των χρηστών του οδικού δικτύου, το οποίο θα εγγυάται ίσους όρους ανταγωνισμού μεταξύ των διαφόρων μέσων μεταφοράς, ενώ παράλληλα θα επανεπενδύει τα έσοδα στον τομέα για να ενθαρρύνει τις καθαρές και αποδοτικότερες οδικές μεταφορές.

Διαβάστε περισσότερα στο τεύχος του περιοδικού ΤΡΟΧΟΙ & TIR που κυκλοφορεί στα περίπτερα τι αναφέρει σχετικά η Διεθνής Ένωση Μεταφορέων IRU (World Road Transport Organisation), αλλά και για τι μας προειδοποιεί.

Στο ίδιο τεύχος: