Το 2025, οι εκπομπές CO2 των φορτηγών θα πρέπει να είναι χαμηλότερες κατά 15%, σε σχέση με τα όρια που θα ισχύουν υποχρεωτικά το 2019. Το 2030, μάλιστα, οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα προτείνεται να περιοριστούν τουλάχιστον κατά 30%.

Τα παραπάνω είναι οι τρίτες και τελικές προτάσεις της Επιτροπής Γιουνκέρ, η οποία δημιουργεί τα πρώτα πρότυπα ρύπων ειδικά για βαρέα οχήματα. Για να καταστεί δυνατή η περαιτέρω μείωση των εκπομπών CO2 , η Επιτροπή διευκολύνει το σχεδιασμό περισσότερων αεροδυναμικών φορτηγών και βελτιώνει την κατηγοριοποίηση των ελαστικών.

Διαβάστε περισσότερα στο τεύχος του ΤΡΟΧΟΙ & TIR που κυκλοφορεί.