Μια επιχείρηση οδικής βοήθειας, που έχει μόνο βεβαίωση νόμιμης λειτουργίας σύμφωνα με τον ν.3651/2008, μπορεί να εξυπηρετεί μόνο τους συνδρομητές της, με τα ΦΙΧ οδικής βοήθειας.

Εάν αυτή η επιχείρηση αποκτήσει επί πλέον την άδεια άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων του κανονισμού 1071/2009, μπορεί να διαθέτει και ΦΔΧ (εκτός από τα ΦΙΧ της) και να εξυπηρετεί τους μη συνδρομητές ανά περιστατικό με τα ΦΔΧ της. Στην περίπτωση αυτή, τα ΦΔΧ μιας επιχείρησης οδικής βοήθειας συνυπολογίζονται με τα ΦΙΧ οδικής βοήθειας για να καλυφθεί ο ελάχιστος υποχρεωτικός αριθμός οχημάτων της. Τα παραπάνω προβλέπονται στον πρόσφατο νόμο 4512/18 με τον οποίο τροποποιούνται συνολικά οι μέχρι τώρα διατάξεις του ν. 3651/2008 και παύουν να ισχύουν ορισμένοι περιορισμοί, όπως για παράδειγμα στον αριθμό των επιχειρήσεων οδικής βοήθειας με τις οποίες μπορεί να συμβληθεί ένας συνεργάτης που μπορεί να είναι μια μεταφορική επιχείρηση.

Διαβάστε περισσότερα στο τελευταίο τεύχος του περιοδικού ΤΡΟΧΟΙ & TIR που κυκλοφορεί στα περίπτερα όλης της χώρας.