Μείωση του βάρους των εμπορευμάτων που διακινήθηκαν εντός της χώρας με φορτηγά οχήματα ταξινομημένα στην Ελλάδα, το δ’ τρίμηνο του 2017 σε σχέση με το δ’ τρίμηνο του 2016, αλλά στο ίδιο διάστημα αυξήθηκαν τα τονοχιλιόμετρα κυρίως λόγω της αύξησης των διεθνών μεταφορών. Συγκεκριμένα, τα τονοχιλιόμετρα ανήλθαν σε 7.163.550,98 χιλ. το δ’ τρίμηνο του 2017, σημειώνοντας αύξηση 9,9% σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2016 όποτε είχαν ανέλθει σε 6.517.805,77 χιλ. (Πίνακας 1, Γράφημα 1).

Θεαματική αύξηση παρουσιάζουν οι μεταφορές κοντέινερ (+84,2%) και τα παλετοποιημένα εμπορεύματα (+36,8%) όπως φαίνεται στον πίνακα των μεταφορών κατά τύπο συσκευασίας (Πίνακας 2). Η Βόρεια Ελλάδα, παραμένει μακράν πρώτη τόσο σε βάρος φορτίων όσο και σε τονοχιλιόμετρα χάρη στις εξαγωγές των εσπεριδοειδών και των άλλων νωπών προϊόντων (Πίνακας 3 - Γράφημα 3).

Αναλυτικά τα στοιχεία της έρευνας της ΕΛΣΤΑΤ για το Δ' τρίμηνο του 2017 απεικονίζονται στους παρακάτω πίνακες.