Τροχοί & TIR

Ξεκίνησε ο PROTEAS για τον έλεγχο φορτηγών ADR

Ξεκίνησε η πιλοτική εφαρμογή του καινοτόμου ηλεκτρονικού εργαλείου ADR-PROTEAS από το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών με τη διενέργεια ελέγχων σε φορτηγά οχήματα μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων.
Τετάρτη 11/07/2018 - 10:35
Κοινοποίηση στα Social Media

Ξεκίνησε η πιλοτική εφαρμογή του καινοτόμου ηλεκτρονικού εργαλείου ADR-PROTEAS από το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών με τη διενέργεια ελέγχων σε φορτηγά οχήματα μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων.

Πρόκειται  για μια εφαρμογή ελληνικής σχεδίασης (Πολυτεχνείο Κρήτης) βασισμένης σε μια ηλεκτρονική πλατφόρμα στην οποία εμφανίζονται όλα τα στοιχεία των οχημάτων, αλλά και ολόκληρη η σχετική νομοθεσία, ώστε να διευκολύνεται το βεβαρυμμένο έργο των ολιγάριθμων ελεγκτών.

Οι πρώτοι έλεγχοι βυτιοφόρων μεταφοράς καυσίμων πραγματοποιήθηκαν στα διόδια της Ελευσίνας. Κατά τη διαδικασία των ελέγχων, οι ελεγχόμενοι προσκομίζουν στους ελεγκτές τα απαιτούμενα έγγραφα, μέσα από τα οποία εισάγονται ως δεδομένα στην εφαρμογή συγκεκριμένα στοιχεία. Στη συνέχεια και μετά από επεξεργασία, η εφαρμογή παρέχει ως εξαγόμενα αποτελέσματα τις συγκεκριμένες προδιαγραφές για το εκάστοτε όχημα. Την πρώτη ημέρα ελέγχθηκαν 7 οχήματα και διαπιστώθηκε με ικανοποίηση η ομαλή λειτουργία της πλατφόρμας ADR-PROTEAS σε πραγματικές συνθήκες.

PreviousNext