Αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού της κατανάλωσης καυσίμου

Τετ, 11/07/2018 - 11:15

Με το νέο κανονισμό 732/2018 η ΕΕ καθιερώνει μια κοινή μεθοδολογία σύγκρισης της τιμής ανά μονάδα εναλλακτικών καυσίμων σύμφωνα με την οποία οι τιμές των καυσίμων εκφράζονται ως ποσά συγκεκριμένου νομίσματος ανά 100 km, λαμβανομένων υπόψη της τιμής των καυσίμων ανά μονάδα και της κατανάλωσης των οχημάτων, όπως αναγράφεται στο πιστοποιητικό συμμόρφωσης του κατασκευαστή.

Με τη νέα αυτή μεθοδολογία, λαμβάνονται υπόψη, πλην του ενεργειακού περιεχομένου του καυσίμου, και άλλοι συντελεστές που επηρεάζουν την τιμή του καυσίμου ανά διανυθείσα απόσταση, και ιδίως η ενεργειακή απόδοση των αντίστοιχων τεχνολογιών που συνδέονται με τη χρήση των διαφόρων καυσίμων στα οχήματα.

Με δυο λόγια, ο καταναλωτής δεν θα μπαίνει στη διαδικασία να συγκρίνει την κατανάλωση σε λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα του ντίζελ με τη βενζίνη ή με το φυσικό αέριο (που πωλείται με το κιλό) ή με το LNG (υγροποιημένο φυσικό αέριο) κ.λ.π. αλλά θα γνωρίζει πόσα χρήματα θα ξοδέψει για να διανύσει 100 χιλιόμετρα  με το ένα ή το άλλο καύσιμο και με το όχημα που οδηγεί. Εννοείται ότι ο κατασκευαστής του οχήματος θα έχει δώσει τα πραγματικά στοιχεία κατανάλωσης, αυτής που θα βασίζεται στην παγκόσμια εναρμονισμένη διαδικασία δοκιμών ελαφρών οχημάτων (WLTP), αρχής γενομένης από τον Σεπτέμβριο του 2018 για όλα τα νέα οχήματα. Αυτή η διαδικασία δοκιμών αντικαθιστά τον ευρωπαϊκό κύκλο δοκιμών (NEDC) που χρησιμοποιείται επί του παρόντος. Η WLTP προβλέπει αυστηρότερες  συνθήκες δοκιμών και ρεαλιστικότερες τιμές κατανάλωσης καυσίμου προς όφελος των καταναλωτών.