Τροχοί & TIR

Η ισχύς των συμβάσεων δωρεάν ή μειωμένων εισιτηρίων

Η ισχύς των συμβάσεων μεταξύ του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και των φορέων παροχής συγκοινωνιακού έργου, για τη δωρεάν ή με μειωμένο κόμιστρο μετακίνηση ειδ
Σάββατο 22/09/2018 - 20:00
Κοινοποίηση στα Social Media

Η ισχύς των συμβάσεων μεταξύ του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και των φορέων παροχής συγκοινωνιακού έργου, για τη δωρεάν ή με μειωμένο κόμιστρο μετακίνηση ειδικών κατηγοριών πληθυσμού, αρχίζει την 1η Ιανουαρίου του έτους αναφοράς, ανεξαρτήτως της ημερομηνίας υπογραφής των συμβάσεων και έκδοσης των υπουργικών αποφάσεων, αντίστοιχα.

Αυτό αναφέρεται στον πρόσφατο νόμο 4554/2018 και πρόκειται για μια απαραίτητη διευκρίνιση δεδομένου ότι οι δικαιούχοι δωρεάν μετακινήσεων ή με μειωμένο εισιτήριο έκαναν χρήση του δικαιώματός τους, ενώ οι συμβάσεις υπογράφονταν αργότερα μέσα στη χρονιά.

Σημειώνεται ότι με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Υποδομών και Μεταφορών και του κατά περίπτωση αρμόδιου, με βάση την ιδιότητα των δικαιούχων (π.χ. υπ. Εθνικής Άμυνας για τους στρατιωτικούς) επιτρέπεται, με κοινωνικοοικονομικά κριτήρια ή με κριτήρια τις υπηρεσιακές ανάγκες μετακίνησης προσωπικού πάσης φύσεως του Δημοσίου ή τον αριθμό των δικαιούχων, να καθορίζονται απαλλαγές ή εκπτώσεις στο κόμιστρο των μέσων μαζικής μεταφοράς.

PreviousNext