Τροχοί & TIR

Πίνακες τελών κυκλοφορίας 2019

Χωρίς αλλαγές είναι τα Τέλη Κυκλοφορίας για όλους τους τύπους ελαφρών και βαρέων επαγγελματικών οχημάτων (Ι.Χ. & Δ.Χ.) του 2019. Έτσι, ισχύουν οι παρακάτω πίνακες για κάθε κατηγορία οχήματος:
Σάββατο 03/11/2018 - 20:00
Κοινοποίηση στα Social Media

Χωρίς αλλαγές είναι τα Τέλη Κυκλοφορίας για όλους τους τύπους ελαφρών και βαρέων επαγγελματικών οχημάτων (Ι.Χ. & Δ.Χ.) του 2019. Έτσι, ισχύουν οι παρακάτω πίνακες για κάθε κατηγορία οχήματος:

Φορτηγά Δ.Χ
Κατηγορία Μεικτό βάρος (κιλά) Ετήσια Τέλη Κυκλοφορίας (ευρώ)
Α έως 3.500 125
Β 3.501 - 10.000 195
Γ 10.001 - 19.000 340
Δ 19.001 - 26.000 495
Ε 26.001 - 33.000 650
ΣΤ 33.001 - 40.000 925
Ζ 40.001 και άνω 1.460
Λεωφορεία Δ.Χ.
Αστικά Θέσεις καθήμενων και όρθιων Ετήσια τέλη κυκλοφορίας (ευρώ)
Α έως 50 210
Β 51 και άνω 385
Υπεραστικά Θέσεις καθήμενων και όρθιων Ετήσια τέλη κυκλοφορίας (ευρώ)
Α έως 50 215
Β 51 και άνω 300
Τουριστικά Θέσεις καθήμενων Ετήσια τέλη κυκλοφορίας (ευρώ)
Α έως 40 430
Β 41 και άνω 595
Φορτηγά Ι.Χ.
Για τον υπολογισμό των τελών κυκλοφορίας, λαμβάνεται υπόψη το μεικτό βάρος σε κιλά, ως εξής;
Κατηγορία Μεικτό βάρος (κιλά) Ετήσια Τέλη Κυκλοφορίας (ευρώ)
Α έως 1.500 75
Β 1.501 - 3.500 105
Γ 3.501 - 10.000 300
Δ 10.001 - 20.000 600
Ε 20.001 - 30.000 940
ΣΤ 30.001 - 40.000 1.320
Ζ 40.001 και άνω 1.490
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στις περιπτώσεις ΦΙΧ για τα οποία εκδίδεται άδεια κυκλοφορίας ενιαίας κυκλοφοριακής μονάδας (άδεια ρυμουλκού με επικαθήμενο), τα τέλη κυκλοφορίας υπολογίζονται μόνο με βάση το μεικτό βάρος της ενιαίας

αυτής κυκλοφοριακής μονάδας (για το οποίο έχει ληφθεί υπόψη και το βάρος του ρυμουλκού), χωρίς την προσθήκη των 300 ευρώ (ΣΧΕΤ: 107506/988/Τ.& Ε.Φ./19-9-2003 έγγραφο τη Διεύθυνσης Τελών & Ειδικών Φορολογιών της

Γενικής Διεύθυνσης Φορολογίας του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών).
Λεωφορεία Ι.Χ.
Κατηγορία Θέσεις καθήμενων Ετήσια Τέλη Κυκλοφορίας (ευρώ)
Α έως 33 210
Β 34 - 50 410
Γ 51 και άνω 510
Επιβατικά Δ.Χ (ταξί)
Εκπομπές CO2 (g/km) Ετήσια Τέλη κυκλοφορίας ανά gr CO2 (ευρώ)  
0 - 90 0  
91 - 100 0,9  
101 - 120 0,98  
121 - 140 1,2  
141 - 160 1,85  
161 - 180 2,45  
181 - 200 2,78  
201 - 250 3,05  
251+ 3,72  
Ασθενοφόρα & Νεκροφόρες: 300 ευρώ

 

Η πληρωμή

Η ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών πρόκειται εντός των προσεχών ημερών να δώσει εντολή προς την ΑΑΔΕ να κινήσει τις διαδικασίες για την ανάρτηση των ειδοποιητηρίων πληρωμής των τελών κυκλοφορίας του 2019 στους λογαριασμούς που έχουν στο TAXISnet περίπου 5,5 εκατ. ιδιοκτήτες οχημάτων. Η διαδικασία ανάρτησης των ειδοποιητηρίων θα ξεκινήσει και θα ολοκληρωθεί εντός του Νοεμβρίου.

Η προθεσμία για την καταβολή των τελών κυκλοφορίας του 2019 λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2018. Η εξόφληση των τελών πρέπει να γίνει μέσω τραπεζών ή υποκαταστημάτων των ΕΛΤΑ ή μέσω e-banking.

Για την πληρωμή μέσω τραπεζών ή μέσω των ΕΛΤΑ, οι ιδιοκτήτες των οχημάτων θα πρέπει να εκτυπώσουν τα σχετικά ειδοποιητήρια από τους λογαριασμούς τους στο σύστημα ΤΑΧΙSnet. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης πληρωμής των τελών, προβλέπεται η επιβολή προστίμου ισόποσου των οφειλομένων τελών με συνέπεια ο ιδιοκτήτης να υποχρεούται να πληρώσει τα τέλη εις διπλούν.

PreviousNext