Η PLANNING δραστηριοποιείται στον τομέα της εφοδιαστικής αλυσίδας/logistics. Έχει σχεδιάσει αποθήκες άνω των 1,9 εκ. m2, αναδιοργανώσει πάνω από 80 δίκτυα logistics και εκπαιδεύσει 5.000 και πλέον εργαζομένους αποθήκης.

Παράλληλα, το Supply Chain Institute πραγματοποιεί τουλάχιστον 2 μεγάλης κλίμακας συνέδρια κάθε έτος και πλήθος σεμιναρίων, εξυπηρετεί ανάγκες πρόσληψης στελεχών, καταστρώνει και υλοποιεί στρατηγική επικοινωνίας για εταιρείες του κλάδου των logistics, πραγματοποιεί έρευνες ικανοποίησης πελατών, πιστοποιεί επαγγελματίες του χώρου και οργανώνει 2 think tank committees.

Στην έκθεση, το Ινστιτούτο Εφοδιαστικής Αλυσίδας πραγματοποίησε δύο σεμινάρια, ένα με θέμα «Απαιτήσεις, Πρακτικές Οδηγίες και Λύσεις για την Ασφαλή Οδική Μεταφορά Εμπορευμάτων» και ένα ακόμα με αντικείμενο «Ευκαιρίες και Κίνδυνοι στην Αγορά των Logistics για τις Ελληνικές Εταιρείες Εμπορευματικών Μεταφορών», για τα οποία θα σας μιλήσουμε αναλυτικά στο επόμενο τεύχος του Τ&Τ.