Τροχοί & TIR

Απλοποίηση διαδικασίας στο μεταφορικό ισοδύναμο

Στο πλαίσιο της βελτίωσης του μέτρου του Μεταφορικού Ισοδύναμου, που ακόμη βρίσκεται στην πιλοτική εφαρμογή του και με σκοπό την περαιτέρω μείωση της γραφειοκρατίας καθώς και την ακόμη περισσότερο α
Πέμπτη 13/12/2018 - 12:00
Κοινοποίηση στα Social Media

Στο πλαίσιο της βελτίωσης του μέτρου του Μεταφορικού Ισοδύναμου, που ακόμη βρίσκεται στην πιλοτική εφαρμογή του και με σκοπό την περαιτέρω μείωση της γραφειοκρατίας καθώς και την ακόμη περισσότερο απλοποίηση των διοικητικών διαδικασιών για τη χρήση του Μεταφορικού Ισοδύναμου, αποφασίστηκε από τον Αναπληρωτή Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Νεκτάριο Σαντορινιό, η τροποποίηση στοιχείων του πληροφοριακού συστήματος, τα οποία αφορούν στις επιχειρήσεις-δικαιούχους του μέτρου.

Συγκεκριμένα, δεν είναι πλέον υποχρεωτική η ανάρτηση παραστατικών μεταφοράς με ψηφιακή μορφή από τις επιχειρήσεις, αλλά ούτε και η αναγκαιότητα καταχώρησης των θαλάσσιων διαδρομών για τις μεταφορές εμπορευμάτων. Οι επιχειρήσεις, που συμμετέχουν στο μέτρο, πλέον, είναι μόνο υποχρεωμένες να καταγράψουν στην πλατφόρμα τα βασικά στοιχεία των παραστατικών και μόνο σε περίπτωση που περιληφθούν στο δείγμα διοικητικού ελέγχου, να αποστείλουν αντίγραφα αυτών. Η διευκόλυνση αυτή αναμένεται να μειώσει στο μισό το χρόνο ολοκλήρωσης της αίτησης χρηματοδότησης, αλλά και να εκμηδενίσει το όποιο οικονομικό κόστος θα επιβάρυνε ίσως τις επιχειρήσεις για την ψηφιοποίηση των παραστατικών.

Υπενθυμίζουμε (για μια ακόμα φορά), ότι δικαιούχοι του Μεταφορικού Ισοδύναμου, δηλαδή της επιδότησης της μεταφοράς είναι εμπορικές επιχειρήσεις, παραγωγικές μονάδες κ.λ.π. και πάντως όχι οι μεταφορικές επιχειρήσεις. Ωστόσο, η επιδότηση των διακινούμενων εμπορευμάτων, ευνοεί τις μεταφορικές επιχειρήσεις στη διατήρηση εύλογων κομίστρων και αναβάθμισης των υπηρεσιών τους.

PreviousNext