Τροχοί & TIR

Στάθμευση Οχημάτων Οδικής Βοήθειας

Οι επιχειρήσεις παροχής οδικής βοήθειας υποχρεούνται να διαθέτουν, με ίδια μέσα ή με σύμβαση συνεργασίας, τουλάχιστον έναν σταθμό παραμονής και μεταφόρτωσης σε κάθε νομό της ηπειρωτικής Ελλάδας, καθ
Τετάρτη 12/12/2018 - 20:00
Κοινοποίηση στα Social Media

Οι επιχειρήσεις παροχής οδικής βοήθειας υποχρεούνται να διαθέτουν, με ίδια μέσα ή με σύμβαση συνεργασίας, τουλάχιστον έναν σταθμό παραμονής και μεταφόρτωσης σε κάθε νομό της ηπειρωτικής Ελλάδας, καθώς και στα νησιά που δραστηριοποιούνται.

Οι σταθμοί παραμονής και μεταφόρτωσης πρέπει να διαθέτουν μεταξύ άλλων χώρο στάθμευσης για τα οχήματα της επιχείρησης. Ωστόσο, δεν είναι υποχρεωτικό ο χώρος στάθμευσης των οχημάτων της επιχείρησης να βρίσκεται εντός του ιδίου οικοπέδου όπου βρίσκονται οι υπόλοιπες εγκαταστάσεις του σταθμού.

Όμως, ο χώρος στάθμευσης αποτελεί μέρος του σταθμού και συνεπώς, εάν δεν βρίσκεται στο ίδιο οικόπεδο, πρέπει πάντως να βρίσκεται σε απόσταση τέτοια ώστε να εξυπηρετεί άμεσα τον σταθμό (π.χ. σε γειτονικό ακίνητο) ώστε να εξασφαλίζεται η παροχή άμεσης και ποιοτικής οδικής βοήθειας. Τα παραπάνω αναφέρονται σε διευκρινιστική εγκύκλιο του υπ. Μεταφορών σε απάντηση σχετικών ερωτημάτων.

Στο ίδιο τεύχος #368

PreviousNext