Τροχοί & TIR

Πλήρη ανάπτυξη των συνδυασμένων μεταφορών θα επιφέρει η λειτουργία του Θριάσιου Ε.Κ.

Κυρώθηκε από τη Βουλή η σύμβαση παραχώρησης μεταξύ της ΓΑΙΑΟΣΕ, της εταιρείας "Θριάσιο Εμπορευματικό Κέντρο ΑΕ", της ΕΤΒΑ και της εταιρείας GoldAir Cargo AE για την ανάπτυξη του Εμπορευματικού Κέντρ
από Μανώλης Αγριμανάκης | Σάββατο 01/12/2018 - 06:00
Κοινοποίηση στα Social Media

Κυρώθηκε από τη Βουλή η σύμβαση παραχώρησης μεταξύ της ΓΑΙΑΟΣΕ, της εταιρείας "Θριάσιο Εμπορευματικό Κέντρο ΑΕ", της ΕΤΒΑ και της εταιρείας GoldAir Cargo AE για την ανάπτυξη του Εμπορευματικού Κέντρου Θριασίου, το οποίο στην τελική λειτουργία του θα αποτελέσει έναν από τους μεγαλύτερους κόμβους συνδυασμένων μεταφορών στην περιοχή της Ν.Α Ευρώπης. «Το Εμπορευματικό Κέντρο στο Θριάσιο από τα μεγαλύτερα στην Ευρώπη και με τα πλέον σύγχρονα συστήματα, εντάσσουν τη χώρα μας σε υψηλή θέση στον χάρτη των διεθνών συνδυασμένων μεταφορών. Ο στόχος μας, οι συνδυασμένες μεταφορές να διαδραματίσουν κομβικό ρόλο στην οικονομική ανάκαμψη της χώρας μας, να συμβάλλουν στην προσέλκυση παραγωγικών μονάδων, στην παροχή αναβαθμισμένων υπηρεσιών, στη μείωση του κόστους συνδυασμένων μεταφορών και στη δημιουργία χιλιάδων μόνιμων θέσεων εργασίας, γίνεται πράξη με άμεσες θετικές επιπτώσεις στην ανταγωνιστικότητα της Εθνικής Οικονομίας και την αύξηση του ΑΕΠ», δήλωσε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρήστος Σπίρτζης, με αφορμή την κατάθεση της σύμβασης στη Βουλή. Το ΘΕΚ (Θριάσιο Εμπορευματικό Κέντρο) λόγω της θέσης του, των συνδέσεών του με το οδικό και σιδηροδρομικό δίκτυο της χώρας, το πλήθος και το μέγεθος των υπηρεσιών που θα προσφέρει, αναμένεται να επιδράσει καθοριστικά πάνω στις σημερινές εμπορευματικές ροές τόσο σε αυτές που αφορούν στις εισαγωγές/ εξαγωγές, όσο και σε αυτές που αφορούν στις μεταφορές/ διανομές εντός της χώρας.

Ακριβώς εδώ, βρίσκεται η μεγάλη πρόκληση που θα πρέπει να αντιμετωπίσουν οι οδικοί μεταφορείς, καθώς η πλήρης λειτουργία του ΘΕΚ θα ανεβάσει ψηλά τον πήχη της ανταγωνιστικότητας μεταξύ των μεγάλων μεταφορικών επιχειρήσεων και των μεμονωμένων αυτοκινητιστών με την πλάστιγγα να γέρνει υπέρ των πρώτων. Ωστόσο, ένα σημαντικό μέρος της παραγόμενης μεταφοράς θα εκφεύγει από το έργο των οδικών μεταφορικών επιχειρήσεων και θα μετατίθεται στις εμπορικές επιχειρήσεις, οι οποίες με ίδια μέσα (ΦΙΧ), θα μπορούν να έχουν ευκολότερη πρόσβαση και να κάνουν χρήση των υπηρεσιών του ΘΕΚ με την προϋπόθεση ότι το κόστος αυτών θα είναι σε ανταγωνιστικά επίπεδα. Πιέσεις, επίσης, εκτιμάται ότι θα δεχτούν τα ΦΔΧ και από την ανάπτυξη των τεσσάρων (ή πέντε) σιδηροδρομικών εταιρειών στα πλάνα των οποίων περιλαμβάνονται οι εμπορευματικέςμεταφορές, καθώς και η μεταφορά ρυμουλκούμενων - επικαθήμενων, συρόμενων, Swap Bodies, πέρα των εμπορευματοκιβωτίων. Ιδιαίτερα, στη γραμμή Θριάσιο – Σίνδος η μεταφορά ασυνόδευτων θα αφαιρέσει χιλιάδες τονοχιλιόμετρα από τα φορτηγά, ανεξάρτητα αν σε αυτά (τα φορτηγά) θα παραμείνει το έργο της μεταφοράς των προϊόντων από και προς τα σιδηροδρομικά terminals και τον πελάτη – φορτωτή/ παραλήπτη.

Σύμφωνα πάντα με εκτιμήσεις στελεχών μεγάλων μεταφορικών εταιρειών, η μεταφορά ασυνόδευτων ρυμουλκούμενων με εμπορευματικά τρένα, δεν σημαίνει απαραίτητα αρνητική εξέλιξη για τους οδικούς μεταφορείς, πλην των μεμονωμένων αυτοκινητιστών που σήμερα δραστηριοποιούνται κυρίως στη «γραμμή» Αθήνας- Θεσσαλονίκης. Αντίθετα, οι μεγάλες μεταφορικές επιχειρήσεις και οι εταιρείες Logistics, οι οποίες θα είναι σε θέση να «κλείνουν» ένα συνολικό πακέτο υπηρεσιών για λογαριασμό των πελατών τους, πιθανότατα να έχουν όφελος από το χαμηλότερο σιδηροδρομικό κόστος π.χ. ενός επικαθήμενου. Πληροφορίες του περιοδικού Τ.Τ. αναφέρουν ότι το κόστος μεταφοράς ενός ρυμουλκούμενου στη «γραμμή» θα κυμαίνεται από 220 μέχρι 240 ευρώ.

Σοβαρή, επίσης, αλλαγή στις εμπορευματικές ροές θα επέλθει λόγω των πολλών και διαφορετικών υπηρεσιών – θα τις δούμε στη συνέχεια – που θα παρέχονται στον ίδιο χώρο με συνέπεια το Θριάσιο να προσελκύει όχι μόνο έτοιμα προϊόντα, αλλά και πρώτες ύλες, ανταλλακτικά, είδη προς ομαδοποίηση φορτίων κ.λ.π που σημαίνει ότι θα λειτουργεί όχι μόνο ως κόμβος διακίνησης, αλλά και ως «ΒΙΠΕ» για διάφορες εργασίες, όπως συγκέντρωση και συναρμολόγηση ανταλλακτικών, συσκευασία, ομαδοποίηση φορτίων κ.λ.π.

Προσδοκώμενα οφέλη

Σε πρώτο και άμεσο επίπεδο, µε την έναρξη ισχύος της παραχώρησης θα ωφεληθεί η ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. λόγω της είσπραξης του προβλεπόμενου εφάπαξ ανταλλάγματος ύψους δέκα εκατοµµυρίων ευρώ (€ 10.000.000). Πέραν αυτού, ο Παραχωρησιούχος (ETBA – Goldair Cargo) οφείλει να καταβάλλει σε ετήσια βάση, από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παραχώρησης και καθ’ όλη την διάρκεια των εξήντα (60) ετών της περιόδου παραχώρησης, την «Ετήσια Πληρωμή προς τον ΚτΕ», ήτοι ποσό που αντιστοιχεί µε ποσοστό 2,51 % επί των ακαθάριστων ετησίων εσόδων του για όλη την περίοδο παραχώρησης. Ο Παραχωρησιούχος εγγυάται, επίσης, ότι το καταβαλλόμενο από αυτόν ποσό που θα καταβάλλει ετησίως στον ΚτΕ (Κύριο του έργου) δε µπορεί να είναι µικρότερο από τα οριζόμενα ποσά αυξανόμενα προοδευτικά από 350.000,00 ευρώ το πρώτο έτος της παραχώρησης έως 350.590,00 ευρώ το 60ο έτος της παραχώρησης.

Επιπλέον οι αρχικοί μέτοχοι, προς το σκοπό της χρηματοδότησης της πρώτης περιόδου (Τ1) του έργου, ρητά αναλαμβάνουν την υποχρέωση καταβολής της δεσμευτικής επένδυσης, η οποία σύμφωνα µε την προσφορά του αναδόχου ανέρχεται σε τριάντα έξι εκατοµµύρια εκατόν δεκατέσσερις χιλιάδες ευρώ και µηδέν λεπτά (36.114.000,00) και θα καταβληθεί και θα επενδυθεί στο έργο. Στο ποσό αυτό δεν περιλαμβάνονται τα επιπλέον ποσά τα οποία θα επενδύσει ο παραχωρησιούχος για τα έργα της δεύτερης περιόδου (Τ2), τα οποία θα παραμείνουν προς όφελος της ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε., µε την παράδοση του έργου µετά τη λήξη της παραχώρησης.

Τα βασικά μεγέθη του ΘΕΚ

Στην περιοχή του Θριασίου Πεδίου σε έκταση 2.200 περίπου στρεμμάτων δημιουργείται από τη ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. και τον ΟΣΕ Α.Ε. το μεγαλύτερο Εμπορευματικό Κέντρο στην χώρα, που περιλαμβάνει σιδηροδρομικό σταθμό διαλογής και μεταφόρτωσης φορτίων καθώς και έκταση κατάλληλη για την ανάπτυξη αποθηκών 235. ΟΟΟτμ. σε οικόπεδο 588.326,00 τ.μ. Το συγκεκριμένο ακίνητο είναι στρατηγικά χωροθετημένο πλησίον της Αθήνας και του λιμένα του Πειραιά, διαθέτει άμεση σιδηροδρομική σύνδεση σε διευρωπαϊκό δίκτυο και άμεση οδική πρόσβαση στην Αττική οδό και στο λοιπό Εθνικό Δίκτυο. Ειδικότερα:

Σύνδεση με το οδικό δίκτυο: Η ανατολική περιφερειακή οδός Ασπροπύργου, συνδέει την Αττική Οδό με τη Λεωφόρο ΝΑΤΟ και παρέχει πρόσβαση στο ακίνητο μέσω ενός (1) ισόπεδου κόμβου που χωροθετείται στο βορειοανατολικό άκρο της έκτασης του ακινήτου. Η ανατολική περιφερειακή οδός Ασπροπύργου συνδέεται με την Αττική Οδό μέσω του κόμβου Ασπροπύργου, ο οποίος έχει ήδη κατασκευασθεί. Με τη Λεωφόρο ΝΑΤΟ, το ακίνητο συνδέεται μέσω ισόπεδου κόμβου με την ανατολική περιφερειακή οδό Ασπροπύργου. Η είσοδος στο ακίνητο προβλέπεται να βρίσκεται στο βορειοανατολικό του άκρο μέσω ισόπεδου κόμβου.

Σύνδεση με το σιδηροδρομικό δίκτυο και το λιμάνι του Νέου Ικονίου: Το ακίνητο συνδέεται με τη σιδηροδρομική γραμμή υψηλών ταχυτήτων Αθηνών - Κορίνθου η οποία εφάπτεται της νότιας πλευράς του ακινήτου, με παράκαμψη που θα διέρχεται κάτω από την γέφυρα της Περιφερειακής Οδού Ασπροπύργου και αφού διέλθει προηγουμένως με γέφυρα επάνω από το ρέμα Γιαννούλας. Περαιτέρω, το συγκρότημα εγκαταστάσεων του ΟΣΕ έχει σιδηροδρομική σύνδεση με το λιμάνι Νέου Ικονίου, όπου υπάρχει τερματικός σταθμός εμπορευματοκιβωτίων.

Η σιδηροδρομική σύνδεση με το σταθμό του Νέου Ικονίου περιλαμβάνει μια μονή σιδηροδρομική γραμμή μήκους δέκα επτά χλμ. (17 km) που συνδέεται με τη διπλή σιδηροδρομική γραμμή Αθήνας - Κορίνθου. Με την κοινοτική οδηγία 91/440/ΕΟΚ, η περιοχή και το λιμάνι του Νέου Ικονίου έχουν ενταχθεί στο διευρωπαϊκό δίκτυο σιδηροδρομικών εμπορευματικών μεταφορών. Επομένως, το ΘΕΚ έχει απευθείας σιδηροδρομική σύνδεση:

1. Προς Βορρά (Σιδηροδρομική Γραμμή Αθήνας - Θεσσαλονίκης).

2. Προς Νότο (Επιλιμένιος σταθμός Νέου Ικονίου).

3. Προς Δύση (Σιδηροδρομική Γραμμή Αθήνας - Πάτρας). Η εκμετάλλευση της σιδηροδρομική αυτής γραμμής είναι κρίσιμη για τη λειτουργία του Κέντρου καθώς θα επιτρέψει την ανάπτυξη εξειδικευμένων λειτουργιών σε ένα ελκυστικό από άποψης προσβάσεων και παροχών περιβάλλον. Για το σκοπό αυτό προβλέπεται όλα σχεδόν τα κτίρια αποθηκευτικών χώρων να έχουν πρόσβαση στη σιδηροδρομική γραμμή, ενώ κατασκευάζεται και επέκτασή της στο βορειοανατολικό τμήμα του οικοπέδου για δημιουργία χώρου επικεντρωμένου στην ανάπτυξη των σιδηροδρομικών μεταφορών με αποθήκη με πρόσβαση σε σιδηροδρομική γραμμή και ανοιχτό χώρο φορτοεκφόρτωσης και αποθήκευσης κοντέινερ.

Χρονοδιαγράμματα - Κατασκευές - Υπηρεσίες

Όπως προαναφέρθηκε, η Σύμβαση Παραχώρησης επιβάλλει στον Παραχωρησιούχο να εκτελέσει και να ολοκληρώσει τις κατασκευές περιόδου (Τ1) εντός είκοσι τεσσάρων (24) µηνών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος παραχώρησης, σύμφωνα µε το χρονοδιάγραμμαµµα εφαρμογής περιόδου (Τ1) και τις κατασκευές της δεύτερης Περιόδου (Τ2) εντός εκατόν είκοσι (120) µηνών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος παραχώρησης.

PreviousNext