Τροχοί & TIR

Η ενέργεια από το μετρό της Αθήνας

Εγκρίθηκε η ένταξη του ερευνητικού έργου «Υβριδικό σύστημα ανάκτησης και αποθήκευσης της ενέργειας πέδησης των συρμών για την αξιοποίησή της σε σταθμούς Μετρό», (MetroHESS). Το παραπάνω έγινε εφικτό
Δευτέρα 04/02/2019 - 14:00
Κοινοποίηση στα Social Media
Θα σχεδιαστεί σταθερό σύστημα αποθήκευσης ενέργειας και θα αναπτυχθούν κατάλληλες τοπολογίες αποθήκευσης και στρατηγικές ενεργειακής διαχείρισης του εν λόγω συστήματος.
Θα σχεδιαστεί σταθερό σύστημα αποθήκευσης ενέργειας και θα αναπτυχθούν κατάλληλες τοπολογίες αποθήκευσης και στρατηγικές ενεργειακής διαχείρισης του εν λόγω συστήματος.

Εγκρίθηκε η ένταξη του ερευνητικού έργου «Υβριδικό σύστημα ανάκτησης και αποθήκευσης της ενέργειας πέδησης των συρμών για την αξιοποίησή της σε σταθμούς Μετρό», (MetroHESS).

Το παραπάνω έγινε εφικτό με απόφαση της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας, στο πλαίσιο της Ε&Τ Συνεργασίας Ελλάδας – Γερμανίας. Σκοπός του έργου MetroHESS είναι η ανάπτυξη υβριδικού συστήματος αποθήκευσης ενέργειας για την εκμετάλλευση της αναγεννητικής πέδησης των συρμών του Μετρό, με στόχο την κάλυψη των αναγκών σε ενέργεια που προκύπτουν από τις κυλιόμενες σκάλες, τους ανελκυστήρες, το φωτισμό και τον εξαερισμό των σταθμών του δικτύου του Μετρό της Αθήνας.

Θα σχεδιαστεί σταθερό σύστημα αποθήκευσης ενέργειας και θα αναπτυχθούν κατάλληλες τοπολογίες αποθήκευσης και στρατηγικές ενεργειακής διαχείρισης του εν λόγω συστήματος. Τα αποτελέσματα του έργου και η μεθοδολογία που θα αναπτυχθεί, θα αποτελέσουν τη βάση πολλών εφαρμογών ελαχιστοποίησης ενεργειακών απωλειών, καθώς και υβριδικών συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας μέσων σταθερής τροχιάς. Η τεχνικοοικονομική αξιολόγηση του συστήματος θα αναδείξει την εξοικονόμηση των λειτουργικών δαπανών ενέργειας του Μετρό που αναμένεται να ανέλθει, κατ’ εκτίμηση, στο 30%-40% ετησίως.

Το έργο θα διαρκέσει 27 μήνες και το συνεργατικό του σχήμα αποτελείται από δύο φορείς από την Ελλάδα (Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας – ΚΑΠΕ και ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.) και άλλους δύο από τη Γερμανία (Leibniz Universität Hannover και Stercom Power Solutions GmbH). Συγχρηματοδοτείται από Εθνικούς Πόρους και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020. Ο συνολικός προϋπολογισμός για τους ελληνικούς φορείς ανέρχεται σε 398.925 ευρώ, εκ των οποίων το ΚΑΠΕ θα καλύψει τα 200.925 ευρώ και η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε τα υπόλοιπα 198.000 ευρώ.

PreviousNext