Το μεταφορικό ισοδύναμο 2019

Τρί, 05/02/2019 - 14:00

Προσδιορίστηκε η δαπάνη που καταβάλλεται για την εφαρμογή του έργου του Μεταφορικού Ισοδύναμου για το έτος 2019 έως του ποσού των 156.000.000,00 ευρώ. Το ποσό αυτό θα κατανεμηθεί για την εφαρμογή του μέτρου σε επιβάτες, εμπορεύματα και καύσιμα.

Η πλατφόρμα του μέτρου, www.metaforikoisodynamo.gr, είναι πλέον ανοιχτή για τις επιχειρήσεις, έτσι ώστε να εγγραφούν και να αποκτήσουν τον Μοναδικό Αριθμό που απαιτείται για τη χρηματοδότησή τους. Υπενθυμίζεται ότι το μέτρο αφορά σε διάφορες εμπορικές, παραγωγικές και άλλες επιχειρήσεις, εκτός των μεταφορικών, με έδρα στο σύνολο της νησιωτικής χώρας (πλην Εύβοιας, Κρήτης και Λευκάδας).