Με τροπολογία που κατατέθηκε και ψηφίστηκε στο νομοσχέδιο του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών με τίτλο «Δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς υποψήφιων οδηγών για τη χορήγηση αδειών οδήγησης οχημάτων», επιτρέπεται η θέση σε κυκλοφορία περισσότερων του ενός ρυμουλκούμενων για κάθε ρυμουλκό ΙΧ.

Οι όροι με τους οποίους τίθενται σε κυκλοφορία τα ρυμουλκά ΙΧ (τράκτορες ή μονά φορτηγά) καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών. Για τη θέση σε κυκλοφορία κάθε ρυμουλκούμενου (συρόμενου ή επικαθήμενου) πέραν του πρώτου με το οποίο τέθηκε σε κυκλοφορία και το ρυμουλκό καταβάλλεται εφάπαξ εισφορά υπέρ του Δημοσίου 0,05 € / χιλιόγραμμο. Αν για παράδειγμα, προστίθεται ένα ρυμουλκούμενο με μικτό βάρος 25 τόνους, ο ιδιοκτήτης του θα πρέπει να καταβάλει εισφορά ύψους 1.250 ευρώ. Το ύψος της εισφοράς μπορεί να αναπροσαρμόζεται.

Στο αιτιολογικό της απόφασης αναφέρεται η καλύτερη λειτουργία του ελεύθερου ανταγωνισμού, καθώς αίρονται οι περιορισμοί που υπήρχαν στην έλξη ρυμουλκούμενων από τα φορτηγά και τράκτορες ΙΧ, για τα οποία η έλξη περιοριζόταν μόνο στο ρυμουλκούμενο που αναφέρονταν στην άδεια του ελκυστήρα.

Διαβάστε περισσότερα στο τεύχος Μαρτίου (371) του περιοδικού ΤΡΟΧΟΙ & TIR που κυκλοφορεί στα περίπτερα Ελλάδας και Κύπρου.