Με τροπολογία που κατατέθηκε και ψηφίστηκε στο νομοσχέδιο του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών με τίτλο «Δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς υποψήφιων οδηγών για τη χορήγηση αδειών οδήγησης οχημάτων», επιτρέπεται η θέση σε κυκλοφορία περισσότερων του ενός ρυμουλκούμενων για κάθε ρυμουλκό ΙΧ. Οι όροι με τους οποίους τίθενται σε κυκλοφορία τα ρυμουλκά ΙΧ (τράκτορες ή μονά φορτηγά) καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών.

Για τη θέση σε κυκλοφορία κάθε ρυμουλκούμενου (συρόμενου ή επικαθήμενου) πέραν του πρώτου με το οποίο τέθηκε σε κυκλοφορία και το ρυμουλκό καταβάλλεται εφάπαξ εισφορά υπέρ του Δημοσίου 0,05 € / χιλιόγραμμο. Αν για παράδειγμα, προστίθεται ένα ρυμουλκούμενο με μικτό βάρος 25 τόνους, ο ιδιοκτήτης του θα πρέπει να καταβάλει εισφορά ύψους 1.250 ευρώ. Το ύψος της εισφοράς μπορεί να αναπροσαρμόζεται.

Στο αιτιολογικό της απόφασης αναφέρεται η καλύτερη λειτουργία του ελεύθερου ανταγωνισμού, καθώς αίρονται οι περιορισμοί που υπήρχαν στην έλξη ρυμουλκούμενων από τα φορτηγά και τράκτορες ΙΧ, για τα οποία η έλξη περιοριζόταν μόνο στο ρυμουλκούμενο που αναφέρονταν στην άδεια του ελκυστήρα. Πιο σημαντική κρίνεται, όμως, η ευελιξία που αποκτούν τα ΦΙΧ με την παραπάνω διάταξη, καθώς θα μπορούν να κατέχουν και να εναλλάσσουν διαφορετικού τύπου ρυμουλκούμενα (μουσαμάδες, θαλάμους) έτσι, ώστε με τον ίδιο τράκτορα ή μονό φορτηγό να καλύπτουν μεταφορές είτε ξηρού φορτίου είτε ψυχόμενων προϊόντων.

Πρακτικά, ωφελημένοι του μέτρου θα είναι κυρίως οι μεγάλοι όμιλοι, όπως οι αλυσίδες των super markets, που ήδη διαθέτουν πολλά μονά φορτηγά (διάξονα - τριάξονα), και τώρα θα μπορούν να διευρύνουν τον στόλο των ρυμουλκούμενων σύμφωνα με τις ανάγκες τους.

Για τον παραπάνω λόγο στην αιτιολογία της διάταξης αναφέρεται ότι, «επιδιώκεται η εξοικονόμηση πόρων από τις επιχειρήσεις λόγω της κατάργησης της υποχρέωσης αγοράς νέου μηχανοκίνητου οχήματος, προκειμένου να τεθεί σε κυκλοφορία επιπλέον ρυμουλκούμενο όχημα».

Από την άλλη πλευρά, η απελευθέρωση των ρυμουλκούμενων των ΦΙΧ επιφέρει ένα ακόμα πλήγμα στους αυτοκινητιστές ΦΔΧ και στις μεταφορικές εταιρείες, αρκετές από τις οποίες συνεργάζονταν με τις αλυσίδες των super markets και με τους εμπόρους των κεντρικών αγορών μεταφέροντας νωπά και κατεψυγμένα από αποθήκες προς τα κέντρα διανομής και προς τα καταστήματα λιανικής, ένα έργο που θα μπορούν τώρα να αναλάβουν οι εμπορικές αυτές επιχειρήσεις.