συρόμενο

Μεταφέρουμε ελιές με Volvo FH16 750 συρόμενο
μπλε φορτηγό man