Η ΕΕ και τα κράτη μέλη της οφείλουν να εφαρμόσουν καλύτερα τους υπάρχοντες κανόνες σχετικά με την προστασία των μεταφερόμενων ζώων και να τιμωρούν τους παραβάτες. Σε ψήφισμα, το οποίο υιοθετήθηκε με 411 ψήφους υπέρ, έναντι 43 κατά και 110 αποχών, τα μέλη του Ευρωκοινοβουλίου ανανέωσαν το αίτημα της ολομέλειας του 2012 για ισχυρή και ενιαία εφαρμογή του Ευρωπαϊκού νόμου του 2005, σχετικά με την προστασία των μεταφερόμενων ζώων, ο οποίος επί του παρόντος, δεν εφαρμόζεται πλήρως σε ορισμένα κράτη μέλη και ζητούν:

n Περισσότερους αιφνιδιαστικούς ελέγχους καθώς και ελέγχους με βάση εκτιμήσεις επικινδυνότητας, αυστηρότερες ποινές για τους παραβάτες

n Ελαχιστοποίηση του χρόνου μεταφοράς και μεταφορά σφαγίων αντί ζώντων ζώων

n Καλύτερη εφαρμογή των υπαρχόντων κανόνων, με τη βοήθεια νέων τεχνολογιών

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να επιβάλει κυρώσεις στα κράτη μέλη που αδυνατούν να εφαρμόσουν τους κανόνες της ΕΕ σωστά, αναφέρουν τα μέλη του ΕΚ. Οι χώρες της ΕΕ θα πρέπει να διώκουν τις παραβάσεις με αποτελεσματικές, εναρμονισμένες ποινές, συμπεριλαμβανομένων της κατάσχεσης οχημάτων και της υποχρεωτικής επανεκπαίδευσης του προσωπικού.

Ζητούν, επίσης, να αναπτυχθεί μια σύγχρονη τεχνολογία για τη βελτίωση της επιβολής των υφιστάμενων κανόνων, συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων GPS για τον εντοπισμό της θέσης των (προς μεταφορά) ζώων και της διάρκειας των ταξιδιών τους, καθώς και της εγκατάστασης σημείων ανατροφοδότησης σε πραγματικό χρόνο μεταξύ των σημείων αναχώρησης και άφιξης. Ειδικότερα, για τα οχήματα (ζωάμαξες) ζητείται όπως εξασφαλιστεί ο επαρκής αερισμός και ο έλεγχος της θερμοκρασίας, όπως επίσης και η ύπαρξη κατάλληλων συστημάτων παροχής νερού και υγρής τροφής, καθώς και οχήματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε είδους ζώου. Ως προς τη συντόμευση της χρονικής διάρκειας του ταξιδιού για τα ζώα, προτείνεται η σφαγή τους να γίνεται στην πλησιέστερη μονάδα (σφαγείο) και ζητούν από τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν τις μεταφορές κρέατος, αντί της μεταφοράς ζώντων ζώων.