Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοίνωσε τους Δείκτες Κύκλου Εργασιών στον Τομέα των Αυτοκινήτων που έχει ως εξής:

  • Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στον κλάδο 45 (χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών) του Δ’ τριμήνου 2018, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Δ’ τριμήνου 2017, παρουσίασε αύξηση 5,8% και, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Γ’ τριμήνου 2018, αύξηση 4,9%.
  • Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στον κλάδο 451 (πώληση μηχανοκίνητων οχημάτων) του Δ’ τριμήνου 2018, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Δ’ τριμήνου 2017, παρουσίασε αύξηση 7,2% και, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Γ’ τριμήνου 2018, αύξηση 7,6%.
  • Ο εποχικά διορθωμένος Δείκτης Κύκλου Εργασιών στον κλάδο 45 του Δ’ τριμήνου 2018, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Γ’ τριμήνου 2018 παρέμεινε αμετάβλητος.
  • Ο εποχικά διορθωμένος Δείκτης Κύκλου Εργασιών στον κλάδο 451 του Δ’ τριμήνου 2018, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Γ’ τριμήνου 2018, παρουσίασε αύξηση 0,1%.