Συνέδριο με θέμα «Human Asset Management in Logistics - Διοίκηση ανθρώπων & αύξηση αποδοτικότητας» διοργανώνει το Ινστιτούτο Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Supply Chain Institute) με την επιστημονική υποστήριξη της Planning, την Τετάρτη 10 Απριλίου 2019 στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και αναφέρεται στον Άνθρωπο ως «κεφάλαιο» στα logistics.

Το θέµα θα εξεταστεί από κάθε πρίσµα: σηµερινά επίπεδα αµοιβών ανά βαθµίδα, τρόποι κινητοποίησης, διαχείριση πίεσης, µέθοδοι αύξησης αποδοτικότητας στα logistics, αποτελεσµατική διοίκηση ανθρώπων στην αποθήκη, εργασιακές συγκρούσεις, εργασιακή ευελιξία, οργανόγραµµα στα logistics, κατάλληλη εκπαίδευση για τους ανθρώπους των logistics και πιστοποίηση επαγγελµατιών στην εφοδιαστική αλυσίδα, νοµοθεσία και εργασία, υγιεινή και ασφάλεια στους χώρους της αποθήκης κ.α.

Για τις ανάγκες του συνεδρίου διοργανώθηκαν 3 προσυνεδριακές δεξαμενές σκέψης (think tanks) και 2 εργαστήρια (workshops) µε τη µεθοδολογία LEGO Serious Play. Στο συνέδριο θα ανακοινωθούν τα πορίσματα των ερευνών και τα αποτελέσματα των εργαστηρίων και παράλληλα θα πραγματοποιηθούν ομιλίες και θα οργανωθούν πάνελ συζητήσεων. Οι 4 «οντότητες» του συνεδρίου είναι η αποθήκη, η διανοµή - εµπορευµατική μεταφορά, η παραγωγικότητα & τεχνολογία και ο ανθρώπινος παράγοντας στην εξυπηρέτηση πελατών. Το συνέδριο απευθύνεται σε διευθυντικά στελέχη logistics, ιδιοκτήτες & CEOs 3PL, logistics managers, διευθυντές ανθρώπινου δυναµικού, HR managers, διευθυντές αποθηκών, στελέχη μεταφορών & διανοµών, διευθυντές προσωπικού, στελέχη ΙΤ και υπεύθυνους εκπαίδευσης.