Τροχοί & TIR

Ταυτοποίηση Αποσκευών

Δαπάνη συνολικού ποσού 143.078€ από τον Ειδικό Λογαριασμό (εισφορά 1%) εγκρίθηκε για τη διενέργεια του έργου σχεδιασμού και ανάπτυξης μηχανογραφικής εφαρμογής για την ταυτοποίηση αποσκευών με εισιτή
Δευτέρα 15/07/2019 - 08:00
Κοινοποίηση στα Social Media

Δαπάνη συνολικού ποσού 143.078€ από τον Ειδικό Λογαριασμό (εισφορά 1%) εγκρίθηκε για τη διενέργεια του έργου σχεδιασμού και ανάπτυξης μηχανογραφικής εφαρμογής για την ταυτοποίηση αποσκευών με εισιτήρια επιβατών στον Κεντρικό Σταθμό Αθηνών Υπεραστικών Λεωφορείων Κηφισού Κ.Σ.Α.Υ.Λ.Ε.

Σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή και κοστολόγηση του έργου, αυτό περιλαμβάνει:

Εφαρμογή σηματοδότησης - ταυτοποίησης συνοδευόμενων αποσκευών των επιβατών των ΚΤΕΛ που θα εγκατασταθεί στην ήδη υπάρχουσα εφαρμογή έκδοσης εισιτηρίων, στα 63 εκδοτήρια εισιτηρίων του σταθμού και η οποία θα λύσει το πρόβλημα της ακούσιας ή και εκούσιας ανταλλαγής αποσκευών μεταξύ των επιβατών (αποφυγή του φαινομένου οι επιβάτες να μπερδεύουν τις αποσκευές τους), με τα εξής χαρακτηριστικά:

  • Δυνατότητα εκτύπωσης αυτοκόλλητου με γραμμικό κώδικα που θα επικολλάται στην κάθε αποσκευή, με τον αριθμό εισιτηρίου του επιβάτη και τον αύξοντα αριθμό της κάθε αποσκευής του επιβάτη (π.χ. 1/2, 2/2).

  • Παρουσίαση στη συνοδευτική κατάσταση επιβατών του πλήθους των αποσκευών που αντιστοιχούν σε κάθε εισιτήριο επιβάτη.

  • Δυνατότητα εκτύπωσης αυτοκόλλητου αποσκευών για εισιτήρια που έχουν εκδοθεί μέσω διαδικτύου.

  • Τοποθέτηση 63 δικτυακών θερμικών εκτυπωτών στις 63 θέσεις έκδοσης εισιτηρίων του σταθμού.

PreviousNext