Η νέα προγραμματιζόμενη μονάδα ελέγχου φωτισμού (Programmable Control Unit - PCU) της Eberspaecher μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διάφορους τύπους οχημάτων.

Στα φορτηγά διανομών, για παράδειγμα, η μονάδα της Eberspaecher εξασφαλίζει το σωστό φωτισμό διευκολύνοντας τη φόρτωση του φορτηγού στις πρώτες πρωινές ώρες, τότε που τα πρώτα δέματα φορτώνονται στις αποθήκες. Ο εσωτερικός φωτισμός βοηθά, επίσης, τους οδηγούς να φορτώσουν το φορτίο και να διαβάσουν τις ετικέτες των διευθύνσεων κατά τη διάρκεια της παράδοσης των δεμάτων.

Επιπλέον, ανάλογα με την εφαρμογή, η μονάδα PCU μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον «φάρο» σε εργοταξιακά ή οχήματα έκτακτης ανάγκης, αλλά και στα υδραυλικά συστήματα ανύψωσης στα επαγγελματικά οχήματα, όπως και στα συστήματα προειδοποίησης οπισθοπορείας που φέρουν τα περονοφόρα οχήματα.

Επιπροσθέτως, στο μέλλον θα μπορούσε να βρει εφαρμογή και στα οδηγικά αυτόνομα οχήματα, ελέγχοντας τα εξωτερικά φώτα LED μέσω των οποίων τα εν λόγω οχήματα θα είναι σε θέση να επικοινωνούν με το περιβάλλον τους, προειδοποιώντας τα υπόλοιπα οχήματα, τους πεζούς και τους ποδηλάτες για τις «προθέσεις» τους. Η μονάδα PCU πληροί, τέλος, τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις IP40, φέροντας έγκριση LV 124.