Τροχοί & TIR

Εκπαίδευση Στελεχών Αποθήκευσης & Διανομής

Σεμινάριο για την εκπαίδευση στελεχών Αποθήκευσης και Διανομής θα διεξαχθεί σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη από την TÜV HELLAS (TÜV NORD) Approved σε συνεργασία με την OPTILOG Advisory Services. Το πρόγραμ
Τρίτη 13/08/2019 - 08:00
Κοινοποίηση στα Social Media

Σεμινάριο για την εκπαίδευση στελεχών Αποθήκευσης και Διανομής θα διεξαχθεί σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη από την TÜV HELLAS (TÜV NORD) Approved σε συνεργασία με την OPTILOG Advisory Services.

Το πρόγραμμα καλύπτει εξειδικευμένη θεματολογία που αφορά στην οργάνωση και λειτουργία αποθηκευτικών χώρων, καθώς και στον σχεδιασμό και εκτέλεση μεταφορικού έργου. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε θέματα χωροταξικής και λειτουργικής οργάνωσης αποθηκευτικών χώρων, κοστολόγησης διαδικασιών logistics, δεικτών απόδοσης, θεμάτων υγιεινής και ασφάλειας, καθώς και πληροφοριακών συστημάτων για αποθηκευτικούς χώρους και στόλους οχημάτων. Το πρόγραμμα καλύπτει θεωρητικό και πρακτικό σκέλος, εστιάζοντας σε πραγματικά παραδείγματα, ασκήσεις, οπτικοακουστικό υλικό και μελέτες περίπτωσης. Παράλληλα παρουσιάζεται η υφιστάμενη κατάσταση και οι μελλοντικές τάσεις στον τομέα της εφοδιαστικής στην Ελλάδα.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε στελέχη/ εργαζόμενους, όπως: στέλεχος Εφοδιαστικής Αλυσίδας, στέλεχος Logistics, υπεύθυνος προμηθειών, υπεύθυνος αποθηκευτικών χώρων, υπεύθυνος δρομολογίων και στόλου οχημάτων, υπεύθυνος διοικητικής μέριμνας / επιμελητείας, υπεύθυνος γραφείου κίνησης και εργοδηγός σε χώρους παροχής υπηρεσιών logistics. Τα οφέλη για τον συμμετέχοντα είναι η απόκτηση θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων, οι οποίες αφορούν στην οργάνωση και λειτουργία αποθηκευτικών χώρων, καθώς και στον σχεδιασμό και εκτέλεση μεταφορικού έργου. Πιστοποίηση μέσω εξετάσεων από την TÜV HELLAS (TÜV NORD) με βάση τις αρχές του ΕΝ ISO / IEC 17024. Εισηγητές είναι ο Δρ. Βασίλης Ζεϊμπέκης και Αναστάσιος Γιαλός.

Το σεμινάριο στην Αθήνα θα διεξαχθεί στις 21-22 Οκτωβρίου και στη Θεσσαλονίκη στις 4-5 Νοεμβρίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 215 215 7400.

Στο ίδιο τεύχος #376

PreviousNext