Τρία σεμινάρια σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Βόλο, θα διοργανώσει μέσα στον Οκτώβριο το Operations Center, καλύπτοντας ολοκληρωμένα τις ανάγκες της αγοράς.

Αναλυτικότερα, η πρώτη προγραμματισμένη εκδήλωση θα διεξαχθεί στην Αθήνα στις 2 Οκτωβρίου (15:00-19:00), στον χώρο εκδηλώσεων Eleon Loft. Αφορά στα Logistics ειδικών απαιτήσεων για προϊόντα τεχνολογίας και υψηλής αξίας, έναν χώρο που χαρακτηρίζεται από μεγάλες ιδιαιτερότητες και ανάγκες. Η Εφοδιαστική Αλυσίδα των προϊόντων αυτών είναι κρίσιμος παράγοντας για τη διατήρηση ή και αύξηση των πωλήσεων, καθώς πρόκειται για πολύτιμα εμπορεύματα όπου κάθε λάθος επιλογή κοστίζει. Ανάμεσα στα πλείστα όσα σημεία του Supply Chain που θα παρουσιαστούν, είναι τα κοστοβόρα υπερ-αποθέματα και οι χαμένες πωλήσεις λόγω έλλειψης αποθέματος. Επιπλέον, θα συζητηθούν η γρήγορη απαξίωση αποθεμάτων, όπως και η ανάγκη λήψης μέτρων υψηλής προστασίας τόσο κατά την αποθήκευση όσο και κατά τη διανομή. Ακόμα, θα αναλυθεί η σημασία της ιχνηλασιμότητας σε επίπεδο serial number ακόμη και εντός των κέντρων διανομής. Παράλληλα, μεταξύ άλλων, θα παρουσιαστούν τα πολύπλοκα συστήματα διανομής (last mile) λόγω του ηλεκτρονικού εμπορίου και των omni channels.

Τη σκυτάλη θα πάρει η Θεσσαλονίκη, όπου στις 9 Οκτωβρίου (15:00- 19:00) στο ξενοδοχείο Porto Palace, το Operations Center θα συνδιοργανώσει με την On Line Data ενημερωτική εκδήλωση για εισαγωγείς, εξαγωγείς και freight forwarders με θέμα «Η οργάνωση της Διεθνούς Μεταφοράς ως εγγύηση ανάπτυξης Εμπορικών Δικτύων». Σκοπός της εκδήλωσης είναι να παρουσιάσει τα τρέχοντα θέματα που απασχολούν όσους λαμβάνουν αποφάσεις στη διεθνή μεταφορά και να εφοδιάσει τα ανώτερα και μεσαία στελέχη των εξαγωγικών αλλά και των εισαγωγικών επιχειρήσεων και διεθνών διαμεταφορέων, με τις κατάλληλες γνώσεις και χρηστική πληροφόρηση. Η εκδήλωση απευθύνεται σε εξαγωγικές εμπορικές και βιομηχανικές επιχειρήσεις, σε εισαγωγικές επιχειρήσεις α’ υλών και εμπορευμάτων, σε εταιρείες διεθνούς διαμεταφοράς (Freight Forwarders), σε ναυτιλιακές εταιρείες και πρακτορεία, σε εταιρείες οδικών διεθνών μεταφορών, σε εταιρείες αεροπορικών, σιδηροδρομικών και συνδυασμένων μεταφορών, σε εταιρείες ταχυμεταφορών με διεθνές δίκτυο, σε δημόσιους φορείς και οργανισμούς, σε ασφαλιστικές εταιρείες, σε τράπεζες και σε εταιρείες παροχής υπηρεσιών και συστημάτων.

Σειρά έχει ο Βόλος, όπου στις 23 Οκτωβρίου (17:00-20:30) το Operations Center θα συνδιοργανώσει με τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδας (ΣΒΘΚΕ) εσπερίδα με θέμα «Τα Logistics στη Θεσσαλία και την Κεντρική Ελλάδα». Θα αναλυθούν οι προοπτικές εξέλιξης της περιοχής στον τομέα των Logistics, οι μεταφορικές υποδομές, οι μεθοδολογίες οργάνωσης της Εφοδιαστικής Αλυσίδας, οι υπηρεσίες και τα οφέλη του Logistics Outsourcing, οι σύγχρονες τεχνολογικές τάσεις, οι βέλτιστες πρακτικές από διακεκριμένες επιχειρήσεις κ.ά. Η εσπερίδα απευθύνεται στους θεσμικούς φορείς και παράγοντες του χώρου των Logistics στην περιοχή, όπως επίσης σε διευθυντές Εφοδιαστικής Αλυσίδας & Logistics εμπορικών και βιομηχανικών επιχειρήσεων, σε υπεύθυνους αποθήκης και μεταφορών – διανομών, σε διευθυντικά στελέχη εταιρειών 3rd Party Logistics, σε στελέχη εταιρειών εμπορευματικών μεταφορών, σε προμηθευτές συστημάτων, υπηρεσιών και εξοπλισμού κ.ά.

Σε συνεργασία με την Optilog Advisory

Ακόμη, σε συνέχεια των εκπαιδευτικών προγραμμά - των του Operations Center, ανοίγει ένας νέος κύκλος εξειδικευμένων σεμιναρίων για στελέχη της Εφοδιαστικής Αλυσίδας και των Logistics με τη συνδιοργάνωση της Optilog Advisory Services. Τα συνολικά εννέα σεμινάρια θα διεξάγονται στην Αθήνα έως και τον Ιούνιο του 2020 και αρχή θα γίνει στις 17 Σεπτεμβρίου με ένα σεμινάριο που θα αφορά στα City Logistics. Η επόμενη προγραμματισμένη εκδήλωση είναι για τις 22 Οκτωβρίου όταν και θα παρουσιαστούν τα e-commerce Logistics, ενώ η οργάνωση και η εκτέλεση του μεταφορικού έργου θα αναλυθούν σε σχετικό σεμινάριο στις 26 Νοεμβρίου, το οποίο αποτελεί και το τελευταίο για το 2019. Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε στο Operations Center (τηλ.: 2109610093, email: info@ operationscenter.eu, site: www.operationscenter.eu).