Περισσότερα packstations

Τετ, 25/12/2019 - 11:00

Εμπλουτίζει το δίκτυο αυτόματων σημείων παράδοσης και συλλογής δεμάτων στη Γερμανία ο Όμιλος Deutsche Post DHL.

Έτσι, στα ήδη υπάρχοντα 4.000 «DHL Packstations» θα προστεθούν έως το 2021 ακόμα 3.000, με τη DHL να αποτελεί από το 2003 που εγκαινίασε τις σχετικές μονάδες, την πρώτη εταιρεία που προσέφερε μια τέτοια υπηρεσία στη Γερμανία. Η επιτυχία των εν λόγω σημείων και η αποδοχή τους από το γερμανικό κοινό, έγκειται στο γεγονός πως αυτά συνήθως λειτουργούν καθόλη τη διάρκεια του 24ώρου, πως βρίσκονται εγκαταστημένα σε εύκολα προσβάσιμα μέρη και πως είναι απλά στη χρήση τους.

Σημειώνεται πως η DHL διαθέτει σήμερα στη Γερμανία 28.000 σημεία συλλογής πακέτων, από τα οποία τα 4.000 είναι «Packstations» και τα υπόλοιπα 24.000, ταχυδρομικά καταστήματα ή καταστήματα αποστολών DHL.