Η έλλειψη εμπιστοσύνης στις τεχνολογίες ασφάλειας και το συναισθηματικό «δέσιμο» με την ιδιοκτησία του αυτοκινήτου, είναι οι δύο βασικοί λόγοι που φρενάρουν την αποδοχή των αυτόνομων οχημάτων και τον διαμοιρασμό των αυτοκινήτων (car sharing).

Το παραπάνω είναι το βασικό πόρισμα της έρευνας «Being Driven» που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στο Ην. Βασίλειο. Σύμφωνα με αυτήν, θα χρειαστούν τουλάχιστον 10 χρόνια πριν τα αυτόνομα οχήματα και το «car sharing» γίνουν αναπόσπαστο κομμάτι της κοινωνίας.

Τα παραπάνω, σε συνδυασμό με το γεγονός πως η κατοχή ενός οχήματος προσδίδει κύρος στον ιδιοκτήτη του, υποδηλώνουν ότι η πλειοψηφία των σημερινών οδηγών δεν είναι ακόμα έτοιμοι για τα μοντέλα κινητικότητας του μέλλοντος.

Αναλυτικότερα, η έρευνα αποκάλυψε πως το 75% των ερωτηθέντων δεν νιώθει άνετα ή είναι αναποφάσιστο σχετικά με τα αυτόνομα οχήματα και τον διαμοιρασμό τους. Επιπλέον, το 60% των ατόμων που συμμετείχε στην έρευνα αποκάλυψε πως θα προτιμούσε ένα μοντέλο ιδιωτικής χρήσης ως τον πιο ελκυστικό τρόπο πρόσβασης στις αυτόνομες μεταφορές. Ωστόσο, στην έρευνα υπογραμμίζεται πως η σημερινή κοινωνία έχει γίνει πιο δεκτική στις αλλαγές από ότι στο παρελθόν.

«Αυτό που χρειάζεται είναι η βιομηχανία να έχει μια ενιαία και ισχυρή φωνή για να προωθήσει στο κοινό την τεχνολογία αυτόνομης κινητικότητας, δημιουργώντας μια στέρεη μελλοντική δέσμευση», αναφέρεται μεταξύ άλλων στα πορίσματα και συμπεράσματα της έρευνας «Being Driven», στην οποία συμμετείχαν περισσότεροι από 3.000 κάτοικοι του Ην. Βασιλείου. Σημειώνεται πως την έρευνα πραγματοποίησε η Neckermann Strategic Advisors με τη συνεργασία της εταιρείας 7th Sense Research UK Ltd.