Απαντώντας σε σχετικά ερωτήματα, το υπ. Μεταφορών παρέχει διευκρινίσεις αναφορικά με τη λήψη φωτογραφίας του πίνακα οργάνων οχήματος κατά τον τεχνικό έλεγχο σε ΚΤΕΟ, έτσι ώστε να εμφανίζεται η ένδειξη του μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων.

Η λήψη αυτών των φωτογραφιών απαιτείται όταν διενεργείται περιοδικός τεχνικός έλεγχος στις παρακάτω περιπτώσεις:

  1. κατά τον διενεργούμενο για πρώτη φορά στο όχημα έλεγχο

  2. κατά τον τεχνικό έλεγχο οχήματος πριν από την ταξινόμησή του για έκδοση άδειας κυκλοφορίας στην Ελλάδα για πρώτη φορά ως μεταχειρισμένο και

  3. κατά τον διενεργούμενο για επόμενη φορά στο όχημα έλεγχο, στη λήξη του Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου.

β) Η ανωτέρω απαίτηση για τη λήψη και αποστολή της φωτογραφίας του πίνακα οργάνων του οχήματος, δεν υφίσταται για τον επανέλεγχο περιοδικού τεχνικού ελέγχου, για τον οποίο εξακολουθεί να ισχύει μόνο η υποχρέωση λήψης και αποστολής των φωτογραφιών από τις σταθερές κάμερες.

Επίσης, όσον αφορά στους ειδικούς ελέγχους (αρχικούς και επανελέγχους αυτών) σύμφωνα με τις ισχύουσες, δεν υφίσταται απαίτηση για λήψη και αποστολή της φωτογραφίας του πίνακα οργάνων του οχήματος και εξακολουθεί να ισχύει η υποχρέωση λήψης και αποστολής των φωτογραφιών από τις σταθερές κάμερες.