Σε μάστιγα τείνει να εξελιχθεί η κλοπή καυσίμων από τα ντεπόζιτα των φορτηγών, καθώς πέραν της αξίας του καυσίμου που χάνεται, μεγάλο είναι και το κόστος της αδυναμίας ολοκλήρωσης του δρομολογίου εκ μέρους της μεταφορικής εταιρείας.

Για αυτό το λόγο, η Scania δημιούργησε ένα σύστημα συναγερμού κατά της κλοπής καυσίμων, το Fuel Theft Alarm, το οποίο μέσω ενός αισθητήρα παρακολουθεί το επίπεδο των καυσίμων. Αρχικά, το εν λόγω σύστημα τοποθετείται σε φορτηγά που έχουν ένα ντεπόζιτο και σύντομα θα ακολουθήσει η εγκατάστασή του σε οχήματα με δύο ντεπόζιτα.

Αναλυτικότερα, εάν η στάθμη του καυσίμου μειωθεί σημαντικά, ο συναγερμός ενεργοποιείται εκπέμποντας έναν δυνατό ήχο, ο οποίος συνδυάζεται με αυτόν που εκπέμπει το κανονικό σύστημα συναγερμού του οχήματος. Ο συναγερμός ενεργοποιείται επίσης όταν το καπάκι του ρεζερβουάρ παραβιαστεί.

Σημειώνεται, πως όταν τεθεί σε λειτουργία το σύστημα συναγερμού, παρακολουθεί τη στάθμη των καυσίμων για έως και 65 ώρες, με την προϋπόθεση πως νωρίτερα έχει ενεργοποιηθεί ο κύριος διακόπτης της μπαταρίας του φορτηγού. Επιπλέον, εάν το φορτηγό εξοπλίζεται με το πακέτο «Control Package», ο ιδιοκτήτης θα λάβει ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ένα μήνυμα κειμένου (SMS) και μια ειδοποίηση στη διαδικτυακή πύλη διαχείρισης στόλων, Scania Fleet Management Portal.

Ακόμα, σημαντικό πλεονέκτημα του Fuel Theft Alarm, είναι πως αποθαρρύνει τους επίδοξους κλέφτες, καθώς ένα ευκρινές αυτοκόλλητο στην τάπα του ντεπόζιτου, τους ενημερώνει εκ των προτέρων πως τα καύσιμα είναι προστατευμένα. Έτσι, αποφεύγεται όχι μόνο η κλοπή του καυσίμου, αλλά αποτρέπονται και οι ενδεχόμενες ζημιές που θα προκαλούσαν οι κλέφτες στην προσπάθειά τους να αποσπάσουν τα καύσιμα του φορτηγού.