Πρόστιμα μέχρι 50.000 ευρώ από τους επιθεωρητές εργασίας

Σάβ, 08/02/2020 - 08:00
Διαβάστε τους αναλυτικούς πίνακες στο Τεύχος Φεβρουαρίου του περιοδικού ΤΡΟΧΟΙ & TIR.

Μπορεί ορισμένοι οδηγοί και ιδιοκτήτες φορτηγών να είναι γνώστες των προστίμων που, ανάλογα με την παράβαση, επιβάλλουν τα Μικτά Συνεργεία Ελέγχου, η Τροχαία, το Λιμενικό και άλλες αρχές, όμως σχεδόν όλοι αγνοούν τα ακόμη βαρύτερα πρόστιμα που επιβάλλουν οι Επιθεωρητές Εργασίας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ).

Αν, μάλιστα, θέλετε να έχετε μια πρώτη εικόνα, σας πληροφορούμε ότι μιλάμε για πρόστιμα μέχρι 50.000 ευρώ και σωστά διαβάσατε. Πρόκειται για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που ακολουθούν μια διαφορετική μέθοδο συνεκτίμησης συγκεκριμένων κριτηρίων και σοβαρότητα της παράβασης, χαρακτηριζόμενη ως: πολύ χαμηλή, χαμηλή, σημαντική, υψηλή και πολύ υψηλή. Ανάλογα με τη σοβαρότητα της παράβασης υπάρχει επιβάρυνση που προσδιορίζεται με μόρια.

20141009_122803_-_antigrafi_0.jpg

Αντίστοιχα, και τα πρόστιμα χαρακτηρίζονται ως πολύ μικρά, μικρά, μεσαία, υψηλά και πολύ υψηλά, ανάλογα δε με τα κριτήρια, τα πρόστιμα ξεκινούν από το ελάχιστο που είναι 300 ευρώ και φτάνουν τις 50.000 ευρώ, το μέγιστο των προστίμων. Τα κριτήρια έχουν να κάνουν με τον αριθμό των απασχολούμενων στην επιχείρηση, το βαθμό που ο υπαίτιος συνεργάστηκε με τους ελεγκτές, με τον κίνδυνο που η παράβαση εγκυμονεί για τους εργαζόμενους κ.α. Έτσι, προκύπτει ο «Δείκτης σοβαρότητας των συνεπειών της παράβασης και της έκτασης του κινδύνου» που καθορίζει τελικά αν η παράβαση είναι χαμηλή, σημαντική, υψηλή, πολύ υψηλή έως καταστρεπτική.

Δείτε τώρα, στους πίνακες που ακολουθούν πως χαρακτηρίζονται οι παραβάσεις στον χώρο των Μεταφορών με φορτηγά και με λεωφορεία των ΚΤΕΛ.

pinakas_1_1_0.png

pinakas_2_0_0.png

horis_titlo_1_0.png