Τροχοί & TIR

Δορυφορικό σύστημα διοδίων στη Βουλγαρία

Τέθηκε σε λειτουργία στη Βουλγαρία, το αναβαθμισμένο ηλεκτρονικό σύστημα διοδίων, με πληρωμή τελών ανάλογα με τη διανυόμενη χιλιομετρική απόσταση και δορυφορικό σύστημα καταγραφής παραβάσεων. Αφορά
Πέμπτη 05/03/2020 - 08:00
Κοινοποίηση στα Social Media

Τέθηκε σε λειτουργία στη Βουλγαρία, το αναβαθμισμένο ηλεκτρονικό σύστημα διοδίων, με πληρωμή τελών ανάλογα με τη διανυόμενη χιλιομετρική απόσταση και δορυφορικό σύστημα καταγραφής παραβάσεων.

Αφορά σε οχήματα και συνδυασμούς οχημάτων με μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος άνω των 3,5 τόνων, που πραγματοποιούν τόσο εμπορευματικές όσο και επιβατικές μεταφορές. Σημειώνεται, πως η επιβάρυνση εξαρτάται από τη διανυόμενη απόσταση, τα τεχνικά χαρακτηριστικά του οχήματος (κατηγορία βάρους, αριθμός αξόνων, κατηγορία εκπομπών) και την κατηγορία δρόμου, με το συμφωνημένο δίκτυο διοδίων να περιλαμβάνει όλους τους αυτοκινητόδρομους και όλους τους δρόμους πρώτης κατηγορίας.

Αξίζει να αναφερθεί, πως το δορυφορικό σύστημα πρόκειται να τεθεί σε ισχύ και στη χώρα μας, όταν ολοκληρωθούν οι προβλεπόμενες διαγωνιστικές διαδικασίες.

Τι πρόστιμα προβλέπονται

Επιστρέφοντας στα της Βουλγαρίας, πρέπει να σημειωθεί πως η εφαρμογή του δορυφορικού συστήματος καταγραφής των παραβάσεων, δεν συνεπάγεται την παύση τoυ συστήματος διενέργειας ελέγχων των παραβάσεων από κινητές ομάδες επί του εθνικού οδικού δικτύου της γειτονικής χώρας.

Συγκεκριμένα, τα οχήματα τα οποία κάνουν χρήση του οδικού δικτύου χωρίς να έχουν προμηθευτεί την ειδική ηλεκτρονική βινιέτα (e-vignette) από τα τελωνεία εισόδου στη Βουλγαρία ή από πρατήρια καυσίμων, θα φωτογραφίζονται από τις δορυφορικές κάμερες οι οποίες καλύπτουν εύρος 10.800 χλμ. οδικού δικτύου. Τα στοιχεία των παραβατών θα καταχωρούνται αυτόματα στη βάση δεδομένων της Βουλγαρίας με την ένδειξη «παράβαση».

Σε περίπτωση επί τόπου διαπίστωσης παράβασης από τις κινητές ομάδες ελέγχου, το πρόστιμο θα ανέρχεται (ως ίσχυε) σε 125 λεβ για τα οχήματα από 3,5 έως 12 τ. και σε 175 λεβ για τα οχήματα άνω των 12 τ. Διαφορετικά, στο τέλος της ημέρας θα αποστέλλεται στον παραβάτη «ηλεκτρονική κλήση» προς πληρωμή, με το ύψος του προστίμου να ανέρχεται σε 1.800 λεβ για τα οχήματα άνω των 3,5 τ. Σημειώνεται, πως η καταβολή των πιο πάνω προστίμων μπορεί να αποφευχθεί, αν ο παραβάτης πληρώσει εντός 14 ημερών από την παραλαβή της ειδικό «εξισωτικό τέλος», το οποίο δύναται να καταβληθεί μόνο με τραπεζικό έμβασμα και κυμαίνεται από 150 έως 750 λεβ, ανάλογα με τη μάζα και τους άξονες του οχήματος.

Επιπλέον, σε περίπτωση που ο οδηγός οχήματος στο οποίο διαπιστώθηκε παράβαση αρνηθεί να καταβάλλει επί τόπου το προβλεπόμενο πρόστιμο, προβλέπεται εκ του Νόμου κατάρτιση εις βάρος του πράξης για τη θέσπιση διοικητικής παράβασης. Για να συνεχίσει το ταξίδι του, ο οδηγός οχήματος άνω των 3,5 τ. οφείλει να πληρώσει μια εβδομαδιαία βινιέτα, καθώς διαφορετικά θα επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 1.800 λεβ.

Παράλληλα, αν ο οδηγός ενός οχήματος διαπιστωθεί κατά τον έλεγχο ότι έχει υποβάλλει κατά την έκδοση της βινιέτας λανθασμένα δεδομένα σχετικά με τη μάζα, τους άξονες ή την οικολογική κατηγορία του φορτηγού οχήματος ή του λεωφορείου που κάνει χρήση του οδικού δικτύου της Βουλγαρίας, θα πρέπει να καταβάλλει πρόστιμο ύψους 2.500 λεβ. Γενικότερα, σε κάθε περίπτωση υποβολής λανθασμένων στοιχείων εκ μέρους του οδηγού οχήματος, θεωρείται ότι η πληρωμή του τέλους κυκλοφορίας δεν έχει λάβει χώρα και επομένως αν σε διαδικασία ελέγχου διαπιστωθεί παράβαση εκ μέρους του, οφείλει σύμφωνα με τη βουλγαρική νομοθεσία να καταβάλλει το προβλεπόμενο πρόστιμο.

Στο μεταξύ, δόθηκαν στη δημοσιότητα οι ισχύουσες χρεώσεις ανά χιλιόμετρο, όπως και οι μέγιστες χρεώσεις ανά τύπο οχήματος. Ενδεικτικά αναφέρουμε, ότι για τα φορτηγά άνω των 12 τόνων, με 4 ή περισσότερους άξονες, η μέγιστη χρέωση για τα Euro VI οχήματα είναι 61 ευρώ (119 λεβ), για τα Euro V ορίζεται στα 68 ευρώ (133 λεβ), για τα Euro III & IV φτάνει στα 85 ευρώ (167 λεβ) και για τα Euro 0, I & ΙΙ αγγίζει τα 124 ευρώ (242 λεβ).

PreviousNext